Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)

Thông báo chi tiết

Tiêu đềBáo cáo tình tình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021
Nội dung

Thực hiện Văn bản số 9024/BKHĐT-QLĐT ngày 21/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021; Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban ngành; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các Chủ đầu tư (theo danh sách đính kèm) báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu năm 2021, nội dung báo cáo cụ thể như sau:

1. Phần I: Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021 (theo đề cương hướng dẫn tại Phụ lục 1).

2. Phần II: Tổng hợp số liệu về công tác đấu thầu (theo hướng dẫn tại Phụ lục 2).

3. Phần III: Tổng hợp các cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo hoặc thực hiện nhưng không đảm bảo về thời hạn và nội dung (theo hướng dẫn tại Phụ lục 3).

Trong đó:

- Tất cả các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa báo cáo đầy đủ nội dung theo Biểu 2.1, 2.2, 2.3 của Phụ lục 02 (đính kèm).

- UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa, ngoài việc báo cáo với trách nhiệm là chủ đầu tư theo các biểu mẫu Biểu 2.1, 2.2, 2.3 của Phụ lục 02 còn phải báo cáo thêm về tình hình hoạt động lựa chọn nhà thầu của địa phương theo Phụ lục 1 đính kèm và báo cáo đầy đủ nội dung theo Biểu 2.5, 2.6 A, 2.6B, 2.6C, 2.6D phụ lục II (nếu có), Phụ lục III.

- Riêng Sở Y tế và các đơn vị có liên quan lưu ý báo cáo rõ thông tin, số liệu cụ thể về công tác lựa chọn nhà thầu theo phương thức mua sắm tập trung năm 2021 đối với thuốc, vật tư y tế, thiết bị y tế… (theo biểu 2.4 phụ lục II).

Để việc tổng hợp số liệu trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịp thời và đúng tiến độ để đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị các đơn vi nghiêm túc thực hiện báo cáo trước ngày 20/01/2022. Vì nội dung tổng hợp báo cáo phải đăng tải lên mạng đấu thầu theo đúng thời gian quy định nên tất cả các trường hợp báo cáo sau ngày 20/01/2022 sẽ không được chấp nhận, các đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc báo cáo chậm trễ này.

Việc thực hiện báo cáo phải thực hiện bằng hai hình thức:

- Gửi văn bản báo cáo tổng hợp về Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: Tầng 3, số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, điện thoại 0251 3822510).

- Gửi file word (nội dung báo cáo theo Phụ lục 1) và file exel, trong đó định dạng dấu chấm đối với phần thập phân (phần thống kê số liệu theo Phụ lục 2 từ Biểu 2.1 đến Biểu 2.6) vào địa chỉ email yendt1979@gmail.com..

* Lưu ý: 

- Báo cáo gửi kèm chủ đầu tư, bên mời thầu thuộc các cơ quan, đơn vị có số liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đề nghị các cơ quan đơn vị rà soát chính xác để đảm bảo sự thống nhất giữa số liệu báo cáo về đấu thầu qua mạng của cơ quan, đơn vị với số liệu tổng hợp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Đơn vị tính cho các Biểu là “triệu đồng”, định dạng dấu chấm (Bảng excel), tiêu đề file bao gồm tên đơn vị gửi, số liệu văn bản. Dưới văn bản báo cáo cung cấp số điện thoại của người trực tiếp dự thảo tổng hợp nội dung báo cáo, các thông tin báo cáo phải chính xác, có tỷ lệ tương ứng (số liệu bằng nhau) giữa lĩnh vực đấu thầu - hình thức lựa chọn nhà thầu, đấu thầu qua mạng – không qua mạng trong các biểu mẫu thống kê.

- Để thuận tiện việc thống kê số liệu thống nhất của toàn tỉnh và đăng tải lên hệ thống mạng quốc gia, đề nghị các đơn vị thống kê số liệu theo đúng các biểu mẫu; không chỉnh sửa biểu mẫu, chèn thêm dòng, cột vào cáo biểu mẫu 2.1, 2.2, 2.3.

2_2021_cvdi2021_9024_BKHDT.signed.pdf2_2021_cvdi2021_9024_BKHDT.signed.pdf

5001.SKHĐT-TĐ YCBC CÔNG TÁC ĐẤU THẦU 2021.3.PDF5001.SKHĐT-TĐ YCBC CÔNG TÁC ĐẤU THẦU 2021.3.PDF

BIEU MAU BC 2021.xlsBIEU MAU BC 2021.xls

PHU LUC 1 2021- ĐONG NAI.docPHU LUC 1 2021- ĐONG NAI.doc

PHỤ LỤC 3.docxPHỤ LỤC 3.docx

Văn phòng Sở​


Ngày đăng30/12/2021
Tập tin đính kèm

Các thông báo khác

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​