Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)

Cơ cấu tổ chức

​     Căn cứ Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
     Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-SKHĐT ngày 19/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân công công tác của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
     Căn cứ Quyết định số 4067/QĐ-SKHĐT ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương.
     Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai có Giám đốc, 03 (ba) Phó Giám đốc, 07 (bảy) phòng chuyên môn và 01(một) Đơn vị trực thuộc Sở là Trung tâm tư vấn hỗ trợ Doanh nghiệp.

SƠ ĐỒ BGĐ.png


 
 

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​