Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)

​Phòng Kinh tế đối ngoại


Tham mưu Ban Giám đốc Sở:

1. Về lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):

a) Tham mưu xử lý hồ sơ cấp, điều chỉnh, chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (ngoài các khu công nghiệp).

b) Tham mưu giải quyết thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh.

c) Tham mưu, theo dõi, tổng hợp hồ sơ ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án sau khi được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự đầu tư nước ngoài thuộc phạm vi ngoài khu công nghiệp.

d) Tham mưu, tổng hợp về các chính sách khuyến khích đầu tư, danh mục dự án mời gọi đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

e) Tham mưu, theo dõi, tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất và các mô hình kinh tế tương đương.

g) Hướng dẫn thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài; báo cáo đề xuất Ban Giám đốc giải quyết các khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực đăng ký đầu tư.

h) Tổng hợp số liệu thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, báo cáo theo định kỳ về tình hình đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh và các báo cáo khác liên quan đến đầu tư nước ngoài, đăng thông tin về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài lên website của Sở định ký hàng tháng.

2. Công tác giám sát đánh giá dự án đầu tư đối với dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đấu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Tham mưu trình kế hoạch giám sát đánh giá đầu tư (dự án FDI) hằng năm.

b) Triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án FDI theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.

c) Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch giám sát đánh giá dự án FDI; đề xuất giải quyết khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài và xử lý dự án chậm triển khai.

3. Công tác xúc tiến đầu tư:

a) Tham mưu chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh hàng năm.

b) Tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư theo chương trình được duyệt.

c) Báo cáo hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh theo định kỳ.

4. Tham gia góp ý kiến dự án đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tổng hợp báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ.

5. Tham mưu, thẩm định các dự án đối tác công tư (PPP) có yếu tố nước ngoài:

a) Tổng hợp, thẩm định dự án đầu tư theo hình thức (PPP): tổng hợp, thẩm định đề xuất dự án; công bố dự án đầu tư; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức (PPP) trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện, tham mưu UBND tỉnh xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án PPP.

6. Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

7. Tham mưu tổng hợp các hoạt động hợp tác kinh tế đối với các địa phương, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

9. Tổ chức và hoạt động phòng Kinh tế đối ngoại do Trưởng phòng phân công.

  Điện thoại liên lạc:  0251.3827.116

 

1. Trưởng phòng

- Họ và tên:     Phan Thị Khánh Phương

- Ngày tháng năm sinh: 1985

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3827.116

 + Di động      0968789979

- Email: phuongptk@dongnai.gov.vn

PHANTHIKHANHPHUONG.jpg
​2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:     Trần Anh Thái

- Ngày tháng năm sinh: 1973

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3840.177

 + Di động     0913.690.568

 - Email: thaita@dongnai.gov.vn

KTDN-TranAnhThai.jpg

 

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​