Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)

Viện trợ Phi chính phủ nước ngoài

Đổi mới công tác vận động và quản lý nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đổi mới công tác vận động và quản lý nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nội dung ưu tiên trong hợp tác và vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2025.

Thông qua công tác phi chính phủ nước ngoài làm cho bạn bè quốc tế hiểu về quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại cũng như chủ trương tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước của Đảng và Nhà nước Việt Nam nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng. Nội dung ưu tiên trong hợp tác và vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 – 2025 bao gồm ưu tiên theo lĩnh vực và ưu tiên theo địa bàn

Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công tác đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngooài năm 2020

Ngày 09/7/2020, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công tác đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngooài năm 2020 căn cứ Chương trình số 2582/Ctr-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về công tác đối ngoại nhân dân cho cán bộ, công chức của tỉnh và các hội hữu nghị; thực hiện hiệu quả công tác vận động, viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Chương trình của UBND tỉnh về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2025

Ngày 07/7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai, cùng với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã cùng phối hợp tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Chương trình của UBND tỉnh về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2025.

Tình hình vận động và thực hiện các khoản viện trợ PCPNN 6 tháng đầu năm 2019

Trong 06 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 07 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Trong đó, có 06 hồ sơ đạt yêu cầu và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định, gồm: 05 hồ sơ viện trợ bằng hình thức dự án/chương trình, 01 dự án đang thẩm định và 01 hồ sơ bằng hình thức viện trợ phi dự án với tổng kinh phí tài trợ khoảng 5.890.599.000 đồng (tương đương 267.755 USD)

Những đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội tại Việt Nam

Trong rất nhiều năm qua, các tổ chức phi chính phủ quốc tế đã có những đóng góp quan trọng vào các thành tựu tích cực trong lĩnh vực giảm nghèo của thế giới trong các lĩnh vực hỗ trợ phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo

Vài nết về các tổ chức phi chinh phủ

Tổ chức phi chính phủ (Non-Governmental Organizations, gọi tắt là NGOs) đã tồn tại hàng trăm năm trên thế giới dưới nhiều dạng khác nhau. Nguồn gốc xa xưa của NGOs vốn là những nhóm nhỏ làm từ thiện. Tiêu chí hoạt động của các tổ chức này là cứu trợ nhân đạo đối với nạn nhân chiến tranh, thiên tai và nghèo đói, không phân biệt chính kiến và địa dư. Cho tới nay trên thế giới, các nước có quan điểm khác nhau về phân loại và định nghĩa về NGOs.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​