Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)

Thông tin khác

Triển khai Hướng dẫn số 44/HD-TLĐ ngày 20/12/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công đoàn thực hiện giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đúng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn viên công đoàn, người lao động trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; phát hiện, phòng ngừa các sai phạm đồng thời tuyên truyền, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực góp phần xây dựng Đảng, Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 44/HD-TLĐ ngày 20/12/2021 về việc công đoàn thực hiện giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên.

Kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Triển khai thi hành Luật đầu tư mới

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 8909 /BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 và công văn số 324/BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 về việc triển khai Luật đầu tư gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đánh giá chung về cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Đảng ủy và Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo

Các nhiệm vụ trọng tâm nhằm chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo Nghị quyết số 52-NQ/TWIII của Bộ Chính Trị

Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Tình hình lao động việc làm bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 quý III và 9 tháng năm 2020

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, tính đến hết tháng 9/2020, cả nước có 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi Covid-19. Trong đó, có 68,9% người bị giảm thu nhập (với mức giảm thu nhập nhẹ), gần 40,0% phải giảm giờ làm/nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên và khoảng 14,0% buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường cải cách hành chính trong năm 2020

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2019, năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tăng cường đẩy mạnh CCHC thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý một cách sáng tạo, hiệu quả và toàn diện

KẾ HOẠCH HỘI THI THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch số 5395/KH-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức Hội thi thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Kế hoạch số 340/KH-SKHĐT ngày 26/5/2020 tổ chức, triển khai Hội thi thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 tại Sở nhằm mục đích tăng cưởng công tác tuyên truyền các mục tiêu, định hướng của tỉnh về cải cách hành chính, phát huy tính năng động, sáng tạo và lan tỏa tinh thần cải cách hành chính trong cán bộ

1 - 10 Next

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​