Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)

Hỗ trợ doanh nghiệp

V/v khảo sát (lần 2) về tác động của dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp

V/v khảo sát (lần 2) về tác động của dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp

Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

.

khảo sát về tác động của dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp

khảo sát về tác động của dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp

hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp

Ngày 17/8/2021, Sở Y tế có Văn bản số 6808/SYT-NV ngày 17/8/2021 về việc triển khai hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị.

triển khai Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8550/UBND-KTN ngày 22/7/2021 về việc triển khai Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

Hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển DNNVV

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ đối với DNNVV về mức 2,16%/năm (ngắn hạn) và 4,0% năm (trung và dài hạn).

Sổ tay tổng hợp các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, hoàn chỉnh Sổ tay tổng hợp các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020

Triển khai thực hiện Văn bản số 516/TTg-KSTT ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4671/UBND-HCC ngày 05/05/2021 về việc triển khai Văn bản số 516/TTg-KSTT ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp quý I lĩnh vực thuế, hải quan, lao động, khoa học công nghệ và phòng chống tham nhũng.

.

Kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp quý I ngành thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu, du lịch.

.

1 - 10 Next

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​