Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 9/2019

​         1. PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÂN DOANH:

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15 ngày đầu tháng 9 năm 2019 là 1.410,4 tỷ đồng đạt 105% so với cùng kỳ năm 2018 (1.339  tỷ đồng). Trong đó, có 151 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 131 % so với cùng kỳ 2018) với số vốn đăng ký 847 tỷ đồng (bao gồm: 04 doanh nghiệp tư nhân/ 1,6 tỷ đồng, 33 Công ty TNHH hai thành viên trở lên/217tỷ đồng, 109 công ty TNHH 1 thành viên/586,9 tỷ đồng, 05 công ty cổ phần/ 41,4 tỷ đồng) và 235 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 25  lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 563,4 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 91 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện (đạt 88% so với cùng kỳ năm 2018) đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

+ Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9/2019, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn là: 34.247,6 tỷ đồng đạt khoảng 125 % so với cùng kỳ năm 2018 (27.431,4 tỷ đồng), trong đó số đăng ký thành lập mới là 2.391 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 27.680 tỷ đồng và 265 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 6.567,6 tỷ đồng

Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà: tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/9/2019 đã có 8.338 lượt doanh nghiệp đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, ….. doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp:

+ Trong 15 ngày đầu tháng 9 (tính đến ngày 15/9/2019) thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 70 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị.

+ Lũy kế đến ngày 15/9/2019 thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 493 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị

Lũy kế từ năm 1991 đến ngày 15/9/2019 có 48.602 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia gồm 36.352 doanh nghiệp (trong đó có 24.864 doanh nghiệp đang ở trạng thái hoạt động và 11.488 doanh nghiệp ở trạng thái bị khóa do cảnh báo vi phạm trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia) và 12.250 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 257.101 tỷ đồng.

Trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/9/2019, cơ quan thuế gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh là 393 Thông báo về việc doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh. Phòng đăng ký kinh doanh đã nhập cảnh báo vi phạm yêu cầu báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp đối với 393 doanh nghiệp này.

2. VỀ TÌNH HÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, TẠM NGỪNG KINH DOANH:

Từ ngày 01/9/2019 đến ngày 15/9/2019, có 04 doanh nghiệp giải thể với số vốn 8,9 tỷ đồng và 13 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; 23 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/9/2019 có 202 doanh nghiệp giải thể với số vốn 2.028 tỷ đồng và 289 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động, 416 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.

3.VỀ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH.

- Trong tháng  9 toàn tỉnh có 1.214 hộ kinh doanh và 5 Hợp tác xã đăng ký mới thành lập.

          - Lũy kế từ đầu năm đến tháng 15/9/2019 trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai có 124.283 hộ kinh doanh và 358 Hợp tác xã đang hoạt động.

Phòng ĐKKD

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​