Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Đồng Nai
 

​      Ngay từ đầu năm 2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội; triển khai quán triệt và thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ; tổ chức thực hiện các giải pháp điều hành cụ thể, thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Kết quả cụ thể như sau:

1. Kinh tế:

- Tăng trưởng kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng GRDP 6 tháng đầu năm 2019 đạt 8,02%

 - Khu vực công nghiệp và xây dựng vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng tăng 8,02% so với cùng kỳ; trong đó ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh (sản xuất trang phục, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan) giữ mức tăng trưởng tốt, tăng trên 11%.

Về xây dựng: tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Triển khai các Quyết định của Bộ Xây dựng về công nhận Khu vực thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom; Khu vực thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại IV. Tập trung chỉ đạo việc rà soát tiến độ thực hiện các công trình thoát nước khắc phục tình trạng ngập nước trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

- Mặc dù nông nghiệp gặp nhiều khó khăn đối với ngành chăn nuôi, dịch tả lợn châu Phi xảy ra 09 huyện, thành phố của tỉnh (riêng có huyện Cẩm Mỹ và Thành phố Long Khánh chưa xuất hiện dịch) nhưng giá trị sản xuất sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn giữ tốc độ tăng, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 6 tháng tăng 3,25% so cùng kỳ.

- Khu vực dịch vụ duy trì mức tăng trưởng ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 6 tháng tăng 11,8% . Các hoạt động du lịch, diễn ra sôi nổi, chất lượng dịch vụ tiếp tục được các đơn vị quan tâm đầu tư để thu hút du khách đến tham quan, vui chơi giải trí. So với cùng kỳ, số lượt khách tăng 11,4% và doanh thu dịch vụ du lịch, tăng 17,2%.

- Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 1,95%, bình quân 6 tháng đầu năm 2019 tăng 2,55% so cùng kỳ.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chú trọng, tỉnh tổ chức Lễ công bố huyện Tân Phú, Định Quán đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Biên Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỉnh Đồng Nai có 133/133 (100%) xã đạt chuẩn nông thôn mới; 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm tỷ lệ 19,5% tổng số xã xây dựng nông thôn mới; Có 11/11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nông thôn mới, chiếm 100% tổng số đơn vị cấp huyện.

- Thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 25.975,4 tỷ đồng, đạt 48% dự toán năm và tăng 23% cùng kỳ, trong đó: thu nội địa là 17.561,5 tỷ đồng, đạt 47% dự toán và tăng 37% cùng kỳ;  tổng chi cân đối ngân sách địa phương8.493,6 tỷ đồng (bao gồm chi chuyển nguồn), đạt 41% dự toán và bằng 98% cùng kỳ. Trong đó: chi đầu tư phát triển 3.042,4 tỷ đồng, đạt 44% dự toán, bằng 86% cùng kỳ.

- Tập trung huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 6 tháng đầu năm đạt 35,1 ngàn tỷ đồng, bằng 89% so với cùng kỳ, đạt 38,4% kế hoạch. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo công tác giải ngân nguồn vốn ngân sách, theo đó tỷ lệ giải ngân đối với vốn trong cân đối ngân sách địa phương đạt 40%, vốn từ ngân sách trung ương đạt 30%.

Tiến độ giải ngân các dự án triển khai còn chậm so với kế hoạch đề ra, do một số nguyên nhân:

+ Chủ đầu tư chưa quyết liệt trong việc yêu cầu các nhà thầu thi công đảm bảo đúng tiến độ thi công;

+ Công tác thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các địa phương triển khai còn chậm gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án. Riêng đối với Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong quá trình thực hiện kiểm đếm phải đo đạc chỉnh lý bản đồ một số thửa đất do có sai lệch so với thực tế, và phải xin ý kiến của trung ương về giá đền bù cây cao su.

- Về Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn TP. Biên Hòa: Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 03/5/2019 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Về triển khai Đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có Báo cáo số 169/BCS-UBND ngày 12/6/2019 báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình triển khai thực hiện Đề án khắc phục ô nhiễm môi trường và chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - dịch vụ - Thương mại.

- Thu hút đầu tư trong nước 6 tháng đạt 7.634,5 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 1.026 triệu USD, tăng 8% so cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.883 doanh nghiệp, tăng 7% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký kinh doanh khoảng 20.626 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019 đạt 9,43 tỷ USD, tăng 6,1% so cùng kỳ (cùng kỳ đạt 8,9 tỷ USD, tăng 11,12%); Kim ngạch nhập khẩu đạt 8,0 tỷ USD, tăng 2,3% so cùng kỳ (cùng kỳ đạt 7,8 tỷ USD). Cân đối thương mại, xuất siêu trên 1,4 tỷ USD.

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường: tỉnh đã tăng cường chỉ đạo ngành tài nguyên, xây dựng và các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý đất đai và xây dựng, đặc biệt công tác phối hợp thực hiện các nội dung (thu hồi hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm...) liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành .

2. Văn hóa – xã hội:

Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách, an sinh xã hội; các chế độ chính sách ưu đãi đối với gia đình chính sách, người có công tiếp tục được triển khai đồng bộ, trong 6 tháng đầu năm 2019 giải quyết việc làm cho 47.070 lượt lao động, giảm 3% so cùng kỳ; công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết so với cùng kỳ tăng 2,7 lần, không có ca tử vong; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 83,6%.

Công tác chuẩn bị Kỳ thi THPT Quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019 được tổ chức thành công, an toàn đúng quy chế với khoảng 27.700 thí sinh đăng ký dự thi.

Phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị trên địa bàn theo Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, đạt tỷ lệ 95,24%.

Tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 673/NQ-UBTPQH14 ngày 10/4/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành  một số đơn vị cấp xã và thành lập thành phố Long Khánh; Nghị quyết số 694/NQ-UBTPQH14 ngày 10/5/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai. Kể từ ngày 01/7/2019, Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện (09 huyện, 02 thành phố), 170 đơn vị hành chính cấp xã (122 xã, 40 phường và 08 đơn vị thị trấn).

Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được các ngành quan tâm thực hiện theo quy định, thực hiện công khai minh bạch trên lĩnh vực hoạt động của địa phương, đơn vị theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

3. Quốc phòng – an ninh:

- Công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân, chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã); tập trung triển khai các bước chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ 2019 tỉnh Đồng Nai.

- Về tình hình tai nạn giao thông: Đường bộ xảy ra 147 vụ, so năm trước giảm 57 vụ (giảm 28%), làm chết 114 người, bị thương 101 người. Nguyên nhân đa phần do điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, không quan sát, đi không đúng phần đường, lấn trái đường, qua đường bất cẩn, say rượu bia, vượt sai qui định …Đường sắt xảy ra 01 vụ, so với cùng kỳ tăng 01 vụ, làm 01 người bị thương. Đường thủy xảy ra 01 vụ, so với cùng kỳ khôngtăng, không giảm, làm 01 người bị chết.

- Về tình hình cháy, nổ: xảy ra 22 vụ cháy, so với cùng kỳ tăng 07 vụ (46,67%), làm 08 người chết, 04 người bị thương, thiệt hại đang thống kê, nguyên nhân đang điều tra. Nổ xảy ra 01 vụ nổ, làm chết 01 người, nguyên nhân đang điều tra.

Bên cạnh những kết quả đạt được,  tình hình kinh tế xã hội của tỉnh vẫn còn một số khó khăn như:

- Xuất khẩu tăng chậm; giải ngân vốn đầu tư công, vốn đầu tư từ nước ngoài chưa cao.

- Những tháng đầu năm 2019 nắng nóng kéo dài nên ảnh hưởng đến việc gieo trồng, cũng như sinh trưởng của cây trồng vụ Đông xuân; dịch bệnh trên đàn vật nuôi tuy được kiểm soát, nhưng dịch tả lợn Châu Phi đã xâm nhập vào một số địa phương trong tỉnh; tình trạng ô nhiễm nguồn nước dẫn đến cá chết hàng loạt trên Sông La Ngà vào đầu mùa mưa tiếp tục tái diễn.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, chế độ, chính sách về pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động đã được thực hiện thường xuyên, tuy nhiên tình hình đình công, tai nạn lao động vẫn còn xảy ra.

- Nguy cơ bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm, số người mắc bệnh cao như bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi do điều kiện vệ sinh môi trường nói chung và điều kiện về nhà ở, vệ sinh của các hộ gia đình ở khu vực nông thôn, khu dân cư nghèo, khu nhà trọ của công nhân...còn thấp và tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

- Tình hình khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp giảm 50% số lượt đoàn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, việc rà soát, xử lý giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh tiến độ xử lý vẫn còn chậm.

- Tình hình tệ nạn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ, nhưng tình hình phạm pháp hình sự và vi phạm về lĩnh vực kinh tế và môi trường lại tăng.

4. Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019

a. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 của tỉnh Đồng Nai. Triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 về các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019, trong đó:

b. Thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; giám sát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi thường xuyên. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, quản lý chặt chẽ hoàn thuế, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp chống thất thu, chống chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, tập trung xử lý thu hồi nợ đọng thuế.

c. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tổ chức triển khai Quyết định số 349a/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương trong nước (bao gồm vốn trái phiếu chính phủ) giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương trong nước tại Bộ, ngành và địa phương.

d. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình xử lý hồ sơ; Xây dựng Kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể nhằm thúc đẩy, giải quyết tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh hiệu quả hơn, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.

e. Tổ chức triển khai Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, trong đó tập trung chủ động nghiên cứu, rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

g. Tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi. Chủ động, tổ chức giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý tiêu hủy lợn bệnh; tổ chức kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ lợn theo đúng quy định. Có các giải pháp hỗ trợ nông dân khắc phục những khó khăn, hậu quả do dịch bệnh gây ra trong lĩnh vực nông nghiệp.

h. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển mạnh thị trường trong nước, đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu, nhất là xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp chủ lực. Xây dựng kế hoạch, Chương trình bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

i. Tích cực chủ động, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh theo mùa; đẩy nhanh thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tự nguyện.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Công đoàn, nhất là những nội dung liên quan đến chính sách về an toàn lao động về tranh chấp lao động, đình công và giải quyết đình công, kịp thời đến người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp.

j. Thực hiện sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức; sắp xếp, bố trí số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 673/NQ-UBTVQH14 ngày 10/4/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội XIV về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấp xã và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

k. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất; gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung tổ chức tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đồng Nai 2019; thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn dân cư; Chú trọng kiểm tra, tuần tra các điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.


Phòng THQH

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​