Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Đánh giá vài nét chính về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai
 

​       Qua gần 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hôi giai đoạn 2016-2020, Đồng Nai vẫn giữ vững là một trong các địa phương tăng trưởng cao và ổn định .

Về kinh tế, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hàng năm đạt trên 8%, GRDP bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 4.810 USD. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được quan tâm.  Hầu hết các ngành kinh tế chủ yếu của tỉnh đều đạt và vuợt so với các chỉ tiêu đề ra hàng năm.

Về doanh nghiệp dân doanh, Đồng Nai triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, gia tăng doanh nghiệp cả về lượng và chất. Lũy kế đến ngày 15/9/2019, toàn tỉnh có 36.352 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

Về thu hút đầu tư nước ngòai, lũy kế đến tháng 9/2019 trên địa bàn tỉnh có số dự án còn hiệu lực là 1.442 dự án có tổng vốn là 35,091 tỷ USD. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Đồng Nai phần lớn là các dự án của Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Các dự án đầu tư nước ngoài cấp mới trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên chọn dự án công nghệ cao, dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ, dự án thân thiện môi trường.

Về công nghiệp, phát triển ổn định với ngành, nghề đa dạng phong phú, tốc độ tăng trường cao, cơ cấu và phân bổ các cơ sở công nghiệp đồng bộ hơn, hợp lý hơn, tỷ trọng dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ ngày càng tăng. Phần lớn các khu công nghiệp, cụm Công nghiệp đã được quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng sẵn sàng thu hút các dự án đầu tư.

Nông nghiệp có những bước đột phá với năng suất và sự chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành tích cực theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi; việc thực hiện chương trình nông thôn mới đang làm đổi thay bộ mặt nông thôn theo hướng hiện đại, trong có 133/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, và 11/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành xây dựng nông thôn mới và 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ đạt được kết quả đáng kể hướng vào đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sinh họat và nhu cầu phát triển của các ngành sản xuất. Hoạt động xuất nhập khẩu đạt được những kết quả khả quan, kim ngạch xuất khẩu năm tăng 12% năm.

Công tác bảo vệ môi trường ngày càng chặt chẽ và tốt hơn; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Đồng Nai tăng lên đáng kể; Nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật và đội ngũ trí thức Đồng Nai đã trở thành nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự nghiệp CNH-HĐH, từng bước hình thành các nhân tố của nền kinh tế tri thức tại địa phương.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư luôn được quan tâm thực hiện. Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Đồng Nai năm 2018, đạt 63,84 điểm, tăng 0,69 điểm so với năm 2017.

Về xã hội, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, tập trung vào các lĩnh vực: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Công tác cải cách hành chính được chú trọng, nhất là việc triển khai thực hiện đề án cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại cấp huyện. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Hoạt động văn hóa xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng an ninh được giữa vững. Bộ máy nhà nước các cấp được củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của tỉnh ngày một tăng.

 Chi đoàn 

 


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​