Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Tình hình vận động và thực hiện các khoản viện trợ PCPNN 6 tháng đầu năm 2019

I. Tình hình vận động viện trợ PCPNN:

Trong 06 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 07 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Trong đó, có 06 hồ sơ đạt yêu cầu và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định, gồm: 05 hồ sơ viện trợ bằng hình thức dự án/chương trình, 01 dự án đang thẩm định và 01 hồ sơ bằng hình thức viện trợ phi dự án với tổng kinh phí tài trợ khoảng 5.890.599.000 đồng (tương đương 267.755  USD)

Các chương trình, dự án chủ yếu tài trợ các lĩnh vực an sinh xã hội, hoạt động từ thiện xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, giáo dục, xã hội của địa phương như: xây dựng nhà tình thương, cấp nước sạch, xây dựng, sửa chữa trường học, hỗ trợ y tế, hỗ trợ kỹ năng, cấp học bổng cho học sinh,…trên địa bàn tỉnh.

 Các nhà tài trợ và các đơn vị được nhận tài trợ của các cá nhân, tổ chức Phi chính phủ nước ngoài đều nhanh chóng thực hiện tiến hành đàm phán, thỏa thuận và ký kết thỏa thuận theo đúng quy định.

II. Tình hình thực hiện các chương trình, dự án viện trợ PCPNN:

1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện các chương trình, dự án viện trợ PCPNN:

- Các chương trình, dự án do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ phù hợp với chủ trương, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đa số các chương trình, dự án do các cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ tập trung vào lĩnh vực an sinh xã hội như dự án: xây dựng nhà tình thương, xây dựng, sửa chữa trường học, trang bị máy lọc nước, cấp học bổng cho học sinh, tài trợ tiền và vật chất khác cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trên địa bàn huyện Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ, Biên Hòa,…

- Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cá nhân người nước ngoài thực hiện viện trợ tại tỉnh Đồng Nai tuân thủ pháp luật và các quy định của Nhà nước, chưa phát hiện trường hợp lợi dụng xâm hại đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Trong quá trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài các cơ quan Sở, ban ngành và địa phương trong tỉnh có sự phối hợp với nhau. Tuy nhiên, việc nắm bắt thông tin về quá trình thực hiện các dự án chưa đồng bộ do các tổ chức tài trợ, cơ quan tiếp nhận tài trợ chưa thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định, hoặc thực hiện nhưng chậm trễ, gây khó khăn cho công tác tổng hợp theo dõi.

Xếp loại dự án

Tổng số dự án

Tốt (Loại A)

6

Khá (Loại B)

0

Trung bình (Loại C)

0

Kém (Loại D)

0

Tổng số dự án

6

2. Tiến độ thực hiện:

Kết quả thực hiện so với kế hoạch 6 tháng

Lũy kế thực hiện so với kế hoạch năm

Tiến độ thực hiện

Số dự án

Tiến độ thực hiện

Số dự án

>80%

6

>80%

 

80% - 60%

0

80% - 60%

 

60% - 40%

0

60% - 40%

 

<40%

0

<40%

 

 

3. Tiến độ giải ngân:

Thực tế giải ngân của các chương trình dự án thuộc nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài được phê duyệt trong trong 6 tháng đầu năm 2019 là: 5.840.150.000 đồng (265.461 USD) tương đương 100% tổng số giá trị viện trợ.

4. Mục tiêu chủ yếu:

- Giúp trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường học tập, cải thiện cuộc sống.

- Xây nhà tình thương cho đồng bào nghèo, hỗ trợ nước sạch, học bổng,...

- Giúp người người lao động nhập cư nâng cao kiến thức,...

III. Tình hình tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ phi dự án:

1. Đánh giá chung về tình hình tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ phi dự án:

Trong 06 tháng đầu năm 2019 tiếp nhận 01 khoản viện trợ PCPNN phi dự án. Khi được các tổ chức PCPNN tài trợ, đơn vị tiếp nhận nhanh chóng hoàn tất thủ tục để tiếp nhận khoản viện trợ theo quy định, với khoản viện trợ Tài trợ 136 bộ sách giáo khoa và 07 chiệc xe đạp cho các em học sinh là nạn nhân, con, anh, chị, em ruột nạn nhân chất đốc gia cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

2. Tiến độ tiếp nhận so với kế hoạch:

Kết quả tiếp nhận so với kế hoạch 6 tháng

Lũy kế thực hiện so với kế hoạch năm

Tiến độ tiếp nhận

Số khoản viện trợ phi dự án

Tiến độ tiếp nhận

Số khoản viện trợ phi dự án

Số lượng

Quy đổi tương đương VNĐ

Số lượng

Quy đổi tương đương triệu đồng

> 80%

1

2.293

> 80%

 

2.293

80% - 60%

0

 

80% - 60%

 

 

60% - 40%

0

 

60% - 40%

 

 

< 40%

0

 

< 40%

 

 

3. Các vướng mắc và biện pháp giải quyết:

- Các vướng mắc: Một số địa phương, đơn vị khi tiếp nhận các khoản viện trợ do chưa thực hiện đúng quy trình nên một số dự án được trình đến khi phê duyệt mất khá nhiều thời gian, làm chậm tiến độ thực hiện các chương trình, dự án.

- Một số khoản viện trợ sau khi kết thúc thực hiện chưa có báo cáo cho các cơ quan tổng hợp nên gây khó khăn trong việc theo dõi, tổng hợp báo cáo với cơ quan cấp trên.

- Biện pháp giải quyết: Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, nhắc nhở và có biện pháp xử lý phù hợp đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Tiếp tục phối hợp với các Sở ban, ngành, địa phương hướng dẫn các tổ chức, đơn vị tài trợ và tiếp nhận tài trợ gửi hồ sơ chương trình, dự án, phi dự án thẩm định theo đúng quy định.

  Chi đoàn

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​