Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Kết quả thực hiện các chương trình Mục Tiêu Quốc Gia giai đoạn 2016-2019 và đề xuất giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​     Trong giai đoạn 2016 - 2020 (ước thực hiện 2020), tỉnh Đồng Nai đã huy động tổng cộng 308.846,939 tỷ đồng, để thực hiện chương trình MTQG. Trong đó:

     Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã huy động 306.158,569  tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách nhà nước 23.929,010 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7,81%; vốn vay tín dụng (doanh số cho vay xây dựng nông thôn mới) 217.910 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 71,18%; vốn nhân dân đóng góp (doanh nghiệp và cộng đồng dân cư) 64.318,668 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,09%. Đầu tư cho những hạng mục công trình về lĩnh vực giao thông nông thôn, trường học và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Kết quả đến nay tỉnh đã được công nhận là một trong những tỉnh đầu tiên trên  cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; trên địa bàn toàn tỉnh đã có 1 xã nông thôn kiểu mẫu, 40/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm tỷ lệ 33,05%), góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

     Bên cạnh đó, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã huy động được tổng cộng 688,371 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách nhà nước 571,883 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng CSXH tỉnh để cho vay hộ nghèo, các hỗ trợ về y tế, giáo dục,…), chiếm tỷ lệ 83,07%; vốn nhân dân đóng góp (doanh nghiệp và cộng đồng dân cư) 97,818 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 14,21%, vốn lồng ghép 18,669 tỷ đồng, chiếm 2,71%. 

​Phòng Quản lý ngành. 

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​