Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Triển khai Nghị quyet số 08/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh

 

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND về việc giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C không phải thu hồi đất thuộc cấp tỉnh quản lý. Theo đó, tại khoản 1 Điều 2 có quy định UBND tỉnh có trách nhiệm triển khai và báo cáo việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án quy định tại Điều 1 Nghị quyết này tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8817/UBND-KTNS ngày 29/7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 2722/SKHĐT-TĐ tham mưu UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh để triển khai thực hiện./.​


Phòng ĐTTĐ&GSĐT

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​