Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Đánh giá chung về cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
 

​         Trong 10 năm qua, cải cách hành chính tiếp tục có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Đảng ủy và Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo. Hàng năm, Sở đã ban hành Kế hoạch và công tác cải cách hành chính, trong đó bao gồm các nhiệm vụ chính theo từng quý và có phân công trách nhiệm cụ thể; ban hành Kế hoạch về kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; chú trọng kiểm tra các lĩnh vực: cấp Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư; đăng ký kinh doanh; đầu tư theo hình thức đối tác công tư; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nhiệp nông thôn; thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch lựa chọn nhà thầu …

Sở ban hành Kế hoạch về thông tin tuyên truyền cải cách hành chính, truyền thông hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người dân về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận các vướng mắc, các phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính của tổ chức và công dân để xử lý nhanh chóng, kịp thời. Bên cạch đó, Sở cũng đã ban hành các kế hoạch về việc rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa quy định hành chính, thủ tục hành chính trọng tâm với mục tiêu rà soát, đề xuất, kiến nghị UBDN tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo… gây khó khăn, cản trở trong quá trình giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Sở đã huy động tất cả các kênh thông tin để thực hiện tuyên truyền hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, những tiện ích của công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính.

Sở thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp thông tin hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính cho các đơn vị liên quan.

Thường xuyên thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới Bộ thủ tục hành chính ngành kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai theo hướng dẫn của Bộ kế hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Sở thực hiện niêm yết công khai minh bạch Bộ Thủ tục hành chính, địa điểm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Thủ tục hành chính đã được minh bạch, đơn giản hóa góp phần tích cực vào việc giảm bớt phiền hà trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức, doanh nghiệp cũng như tránh được tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn của một số CBCC.

Mối quan hệ giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với người dân, doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể, nền hành chính mới theo hướng phục vụ phát triển đang hình thành. Qua việc thực hiện quy trình thủ tục hành chính, trình độ nghiệp vụ và trách nhiệm của đội ngũ công chức Sở được nâng cao. 


Văn phòng Sở

 

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​