Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Hiệu quả của phong trào “3 trách nhiệm”
 

​        Trong thời qua, phong trào “3 trách nhiệm” ở các cơ quan, đơn vị nói chung và tại Chi đoàn Sở kế hoạch và Đầu tư nói riêng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng lớp cán bộ, công chức, viên chức trẻ yêu nước, nhiệt tình, trách nhiệm. Chi đoàn Sở kế hoạch và Đầu tư đã thường xuyên tổ chức quán triệt cho đoàn viên, thanh niên nhằm hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của phong trào “3 trách nhiệm”, qua đó từng bước thay đổi tác phong, thái độ làm việc của nhiều đoàn viên thanh niên, nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, xây dựng hình ảnh của người cán bộ, công chức “năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy, cầu thị”.

Sự cần thiết và hiệu quả của phong trào “3 trách nhiệm” đối với sự rèn luyện của CBCCVC trẻ, Sở Kế hoạch và Đầu tư rất coi trọng và xem phong trào như một cách định hướng hiệu quả cho ĐVTN trong thực hiện các hoạt động chuyên môn, đối với cộng đồng và phát triển chính bản thân.

Toàn thể đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn bám sát công việc được phân công, cố gắng học tập, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Phát huy tinh thần sáng tạo tự học, tự rèn luyện, nhiều đoàn viên trong Chi Đoàn đã tích cực tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao kiến thức; thường xuyên học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học để hỗ trợ cho công việc chuyên môn. Đồng thời tham gia nhiều hoạt động, chương trình trong và ngoài cơ quan tổ chức; các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo luôn được triển khai thực hiện chu đáo, hiệu quả, thiết thực.

Chi đoàn Đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai phong trào “3 trách nhiệm” lồng ghép trong công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng biểu dương sáng kiến. Cụ thể là vận động ĐVTN là lực lượng nòng cốt của cơ quan sử dụng thành thạo các phần mềm xử lý thủ tục hành chính, xung kích đi đầu trong việc sử dụng và tuyên truyền trước hết cho chính gia đình mình thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc tại cơ quan được triển khai đồng bộ, khoa học, hợp lý, hiệu quả góp phần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan.

Nhìn chung, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, Phong trào 03 trách nhiệm trong đoàn viên thanh niên cả nước nói chung và của Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư nói riêng đã tỏ rõ sức sống, tạo môi trường rèn luyện, trau dồi đạo đức, trách nhiệm với công việc, cộng đồng và chính bản thân mình. Phong trào tạo nền tảng cho một thế hệ cán bộ, công chức, viên chức mới có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu phục vụ nhân dân trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp.


Văn phòng Sờ 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​