Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Tình hình thu hút đầu tư trong nước tháng 05 năm 2021.
       1. Số dự án cấp mới:

     Trong tháng 05/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh cấp mới 01 dự án có vốn đầu tư trong nước với vốn đăng ký khoảng 7.5 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, có 14 dự án được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 8.600 tỷ đồng.

     Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai không cấp mới dự án  trong tháng 04/2021. Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 01 dự án được cấp mới với tổng vốn đầu tư khoảng 572 tỷ đồng.

     2. Số dự án điều chỉnh:

    Trong tháng 05/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh tăng vốn dự án với số vốn tăng 67 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 04 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư, với tổng số vốn tăng khoảng 2.243 tỷ đồng.

     Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai điều chỉnh tăng vốn 01 dự án với số vốn tăng 20,3 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 03 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư, với tổng số vốn tăng khoảng 203 tỷ đồng.

    3. Tình hình thu hồi dự án:

     Lũy kế từ đầu năm, UBND tỉnh đã thu hồi 01 Quyết định chủ trương đầu tư 01 dự án với số vốn khoảng 55 tỷ đồng./.

Phòng Quản lý ngành.​


Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​