Thứ 6 - 26/02/2016
Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10-10-2022
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Kỷ niệm 92 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng và 23 năm ngày dân vận cả nước 15/10/1999 - 15/10/2022
BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 02 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Đồng Nai (Tài liệu phục vụ Họp giao ban 4 bên ngày 01/3/2021)

I. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2 tháng đầu năm 2021:

1. Kinh tế:

- Về sản xuất công nghiệp: Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 02 tháng đầu năm 2021 tăng 5,12% so với cùng kỳ (chỉ số sản xuất công nghiệp cả nước 2 tháng tăng 7,4% so cùng kỳ). 

- Về quy hoạch - xây dựng: UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Tân Phú; đô thị Long Giao; thị trấn Vĩnh An. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhanh công tác lập Quy hoạch xây dựng phân khu theo đồ án quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, hiện còn 07/21 phân khu đang thực hiện. 

Đối với quy hoạch KCN Biên Hòa 1: Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 111/TTg-CN ngày 28/01/2021 chấp thuận đưa Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (335 ha), thành phố Biên Hòa ra khỏi Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

- Về sản xuất nông nghiệp: 

+ Trồng trọt: Tiến độ gieo trồng vụ Đông - Xuân 2021: Tính đến trung tuần tháng 02/2021 toàn tỉnh gieo trồng được 33.423 ha, giảm 0,45% ( giảm 151 ha) so cùng kỳ. 

+ Chăn nuôi: tình hình chăn nuôi trên địa bàn tiếp tục phát triển, công tác tái đàn có chuyển biến tích cực. Tổng đàn gia súc trên địa bàn đến tháng 02/2021 là 2,1 triệu con, tăng 0,63% so cùng kỳ; trong đó heo đạt 2 triệu con (Không tính heo con chưa tách mẹ), tăng 0,53% so cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm trên địa bàn đến tháng 02/2021 là 26 triệu con, tăng 6,62% so cùng kỳ.

- Về chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới: Tổ chức họp Ban Chỉ đạo tỉnh, Hội đồng thẩm định tỉnh và hòan thiện hồ sơ công nhận 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Trung Hòa huyện Trảng Bom; xã Nhân Nghĩa huyện Cẩm Mỹ; xã Phú Lợi, Suối Nho, Ngọc Định huyện Định Quán; xã Bình An huyện Long Thành; xã Phú Điền huyện Tân Phú; xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu) và 03 xã nông thôn mới kiểu mẫu (xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ; xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, xã Bảo Hòa huyện Xuân Lộc) trong năm 2020.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 51/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 02 năm 2021 ước đạt 16.863,3 tỷ đồng, tăng 1,78% so tháng trước. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2021 đạt 33.430,9 tỷ đồng, tăng 6,11% so cùng kỳ.

- Kim ngạch xuất khẩu 02 tháng năm 2021 ước đạt  3,4 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước giảm 0,33%, kinh tế ngoài nhà nước tăng 27,43%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 15,51%. Kim ngạch nhập khẩu 2 tháng 2021 ước đạt 2,5 tỷ USD, tăng 18,12% so với cùng kỳ  (kim ngạch xuất khẩu cả nước 2 tháng đạt 48,55 tỷ USD, tăng 23,2% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu cả nước 2 tháng đạt 47,26 tỷ USD, tăng 25,9% so cùng kỳ).

- Hoạt động du lịch: trong 02 tháng đầu năm 2021, lượt khách đạt 375.000 lượt, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2020, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 175 tỷ đồng, giảm 40,2% so với cùng kỳ năm 2020.

- Thu, chi ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm 2021 (tính đến ngày 28/02/2021):

+ Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 02 tháng đầu năm 2021 đạt 14.975 tỷ đồng, đạt 32% dự toán năm và tăng 25% so với cùng kỳ. Trong đó: thu nội địa khoảng 12.301 tỷ đồng, đạt 36% so với dự toán năm và tăng 27% so với cùng kỳ (nếu trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết thì thu nội địa khoảng 10.874 tỷ đồng, đạt 36% so với dự toán năm và tăng 57% so với cùng kỳ); thu lĩnh vực xuất nhập khẩu: 2.674 tỷ đồng, đạt 20% so dự toán năm và tăng 18% so với cùng kỳ.

+ Tổng chi ngân sách địa phương 02 tháng đầu năm 2021 đạt 4.556 tỷ đồng, đạt 19% so với dự toán năm và tăng 84% so với cùng kỳ. Trong đó: chi đầu tư phát triển khoảng 2.843 tỷ đồng, đạt 31% so với dự toán năm; chi thường xuyên đạt khoảng 1.712 tỷ đồng, đạt 12% so với dự toán năm.

- Về vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước: 

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2020:

Tính đến ngày 31/01/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đối với ngân sách tỉnh là 3.872,494 tỷ đồng/3.987,5 tỷ đồng, đạt 97,11% kế hoạch năm; đối với cấp huyện là 3.361,161 tỷ đồng/3.650,712 tỷ đồng, đạt 92,07% kế hoạch năm; đối với vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu là 38,852 tỷ đồng, đạt 72,79% kế hoạch năm và đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành) giải ngân là 6.125,594 tỷ đồng, đạt 35,91% kế hoạch năm.

Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021:

Tính đến ngày 19/02/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đối với ngân sách tỉnh là 194,273 tỷ đồng/5.824,7 tỷ đồng, đạt 3,34% kế hoạch năm; đối với cấp huyện là 139,385 tỷ đồng/3.241,5 tỷ đồng, đạt 4,3% kế hoạch năm; đối với vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu là 18,6 tỷ đồng, đạt 4,63% kế hoạch và đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành) lũy kế giải ngân là 7.399,654 tỷ đồng, đạt 32,37% kế hoạch. 

- Thu hút đầu tư trong nước: tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 2.329,5 tỷ đồng, bằng 53,3% so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2020 là 4.369,2 tỷ đồng). Trong đó: cấp mới 10 dự án với tổng vốn đăng ký là 1.405,5 tỷ đồng (so với cùng 2020, bằng 66% về số dự án cấp mới và bằng 35% về vốn đăng ký cấp mới) và 3 dự án tăng vốn với số vốn bổ sung là 924 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 22/02/2021, số dự án còn hiệu lực là 1.050 dự án với số vốn là 287.730 tỷ đồng.

- Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): thu hút đầu tư từ khu vực nước ngoài đạt khoảng 304,6 triệu USD, tăng 89% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2020 đạt 161 triệu USD), trong đó: cấp mới 10 dự án với tổng vốn đăng ký 220,2 triệu USD (so với cùng kỳ năm 2020, bằng 67% về số dự án và bằng 407% về vốn đăng ký cấp mới) và 16 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung 84,5 triệu USD. Lũy kế đến ngày 22/02/2021 số dự án còn hiệu lực là 1.538 dự án với số vốn là 31,57 tỷ USD.

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới  là 414 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 9.281 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2020, tăng 11% về số doanh nghiệp và tăng 192% số vốn đối với thành lập mới). (cả nước có 18,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4% so cùng kỳ)

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường: Thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Thực hiện kiểm tra giám sát tiến độ đầu tư các công trình, hạng mục xử lý chất thải tại các khu xử lý chất thải, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng thời gian đã cam kết.

 2. Xã hội:

Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Trong 2 tháng năm 2021 giải quyết việc làm cho 7.493 lượt người, đạt 9,37% kế hoạch năm. Toàn tỉnh hỗ trợ cho 14 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay mới với số tiền 685 triệu đồng (bình quân 48,9 triệu đồng/hộ); Các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa đã xem xét trợ cấp thường xuyên cho 83.437 người với kinh phí chi trả là 34.691 triệu đồng. 

Tổ chức 3 đoàn kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức và thực hiện công tác xây dựng kế hoạch và thực hiện việc tổ chức hướng dẫn học sinh học tập ở nhà trong thời gian học sinh không học tập trung ở trường để phòng chống dịch Covid - 19. 

Triển khai tặng quà tết theo quyết định của Chủ tịch nước và hỗ trợ tết Nguyên đán Tân Sửu theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Hoạt động phòng, chống dịch Covid - 19: ngành Y tế triển khai trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 từ tỉnh đến cơ sở; duy trì trực chống dịch ngành y tế và hoạt động của Đội phản ứng nhanh phòng chống Covid-19. Ngày 24/2/2021, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương mua vaccine ngừa Covid 19 tiêm cho toàn dân để đáp ứng công tác phòng, chống dịch trên địa bàn (khoảng 3,1 triệu người tương đương 6,2 triệu liều). Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh có văn bản kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ nguồn mua vaccine và hỗ trợ các thủ tục để tỉnh sớm triển khai thực hiện.

Về vệ sinh an toàn thực phẩm: duy trì thực hiện tốt công tác truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra liên ngành, xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

3. Về an ninh - trật tự:

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, lực lượng trực chiến ở các cấp.

Tình hình trật tự an toàn giao thông, cháy, nổ: Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 53 vụ, so cùng kỳ giảm 6 vụ ( giảm 10,17%), làm chết 41 người, bị thương 31 người. Tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy không xảy ra. Số vụ cháy xảy ra 14 vụ, so với cùng kỳ tăng 12 vụ, tài sản thiệt hại đang thống kê.

Từ 29 đến mùng 5 tết, phát hiện 275 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, (nhiều hơn 123 vụ so với Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020).

II. Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 3/2021:

Ngay từ đầu năm 2021, tỉnh đã xác định tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid 19. Trong tháng 3/2021, các Sở ngành cần tập trung tham mưu UBND tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tham mưu UBND tỉnh Chỉ thị về xây dựng hạ tầng giao thông; tham mưu UBND tỉnh họp Hội đồng thẩm định để thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị, thương mại dịch vụ do Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận đưa Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (335 ha), thành phố Biên Hòa ra khỏi Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

Xây dựng hệ thống giao thông kết nối các địa phương với sân bay Long Thành; hệ thống giao thông kết nối, giao thông đối ngoại phục vụ cho các khu công nghiệp dự kiến sẽ được bổ sung vào quy hoạch. Trước mắt, tập trung nghiên cứu các dự án trọng điểm sau: (1) Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773, (2) Dự án đường ĐT. 772 (Trảng Bom – Xuân Lộc, trước mắt đầu tư đoạn từ đường ĐT 767 đến Trung tâm hành chính huyện Thống Nhất), (3) Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.769, (4) Dự án đường ĐT.770B (từ ĐT.763 đến Quốc lộ 51). Tổng vốn đầu tư của 4 tuyến đường nêu trên (chưa tính chi phí bồi thường) khoảng 7.100 tỷ đồng. Ngoài ra, xem xét đầu tư đường Hương lộ 2 đoạn từ cầu Vàm Cái Sứt đến đường Cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây bằng nguồn vốn Ngân sách kết hợp khai thác quỹ đất hai bên đường trong trường hợp Công ty Amata và Công ty Golf Long Thành không đầu tư hoặc chậm triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục đầu tư dự án Xa lộ nước Long Thành, tỉnh Đồng Nai; phối hợp các Sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hồ chứa nước Bình Sơn, hồ chứa nước Cà Ròn (huyện Định Quán), hồ Trị An để tăng lượng nước cung cấp cho công nghiệp và nhu cầu dân cư.

2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp đôn đốc các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Phước Bình 1, KCN Phước An, KCN công nghệ cao Long Thành sớm hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhằm thu hút các dự án khi thực hiện di dời khu công nghiệp Biên Hòa 1 và đón nhận làn sóng đầu tư mới vào Đồng Nai.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung rà soát, đề xuất xử lý các trường hợp hết thời hạn sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; rà soát, thu hồi các khu đất hết thời gian được giao đất. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu giá các khu đất trong năm 2021 theo kế hoạch đề ra để tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh. 

5. Sở Y tế tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình người lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán tại các doanh nghiệp.

7. Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch.

8. Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm các quy định, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác giao quân vào đầu tháng 3/2021.

Phòng Tổng hợp Quy hoạch.​


 

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​