Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Luật Đầu tư năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
      Ngày 17/6/2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đầu tư năm 2020 với 7 Chương, 77 Điều và 4 phụ lục kèm theo. Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (trừ quy định tại khoản 3 Điều 75 Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2020) và thay thế Luật Đầu tư năm 2014, các đạo luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư năm 2014.

Ngày 26/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư) gồm 9 Chương, 132 Điều và 3 phụ lục kèm theo Nghị định. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 26/3/2021.

     Để triển khai Nghị định trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 (quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư) với 06 Điều và có hiệu lực kể từ ngày ký.

     Ngày 09/6/2021, UBND tỉnh Đồng Nai có Văn bản số 6356/UBND-HCC giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đàu tư (về việc công bố TTHC mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang nghiên cứu Bộ Thủ tục hành chính cấp tỉnh liên quan đến Luật Đầu tư năm 2020 để tham mưu UBND tỉnh ban hành, làm cơ sở triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

     Trong thời gian chờ UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Bộ Thủ tục hành chính mới, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân… nghiên cứu Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật để lập các thủ tục đầu tư theo quy định. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, liên hệ Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (số 236, đường Phan Trung, Khu phố 2, Phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) hoặc số điện thoại 02511022, 02518824824 (bấm 103) để được hướng dẫn.

    Hiện nay, trong tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước trong đó có tỉnh Đồng Nai, thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, UBND tỉnh Đồng Nai; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân… nộp hồ sơ đầu tư và nhận trả kết quả hồ sơ qua bưu điện để thuận lợi hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh.

    (đính kèm Luật Đầu tư 2020, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, Thông tư số  03/2021/TT-BKHĐT, Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT). 

LUATDAUTU2020.pdfLUATDAUTU2020.pdf

PHULUCLUATDAUTU2020.pdfPHULUCLUATDAUTU2020.pdf

ND31.CP.pdfND31.CP.pdf

TT03.BKHDT.pdfTT03.BKHDT.pdf

QD701.BKHDT.pdfQD701.BKHDT.pdf


Văn phòng Sở.​

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​