Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển DNNVV
    Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Bà Hoàng Thị Hồng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Qũy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã ký ban hành văn bản số 147/QDNNVV-NVCV về việc phối hợp phổ biến thông tin hỗ trợ tài chính đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển DNNVV. Theo đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê  duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ đối với DNNVV về mức 2,16%/năm (ngắn hạn) và 4,0% năm (trung và dài hạn).

    Thực hiện văn bản trên,ngày 29/7 Ông Trần Vũ Hoài Hạ - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đã ký ban hành văn bản số 3003/SKHĐT-QLN V/v hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển DNNVV gửi đến các Sở, Ban ngành liên quan triển khai Văn bản số nêu trên đến các doanh nghiệp trong phạm vi phục vụ, hỗ trợ, quản lý để tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ.

   Văn bản số 147/QĐNNVV-NVCV ngày 26/7/2021 của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừaVB 147-QĐNNVV.pdfVB 147-QĐNNVV.pdf

   Văn bản số 3003/SKHĐT-QLN ngày 29/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai CV trien khai Quy ho tro doanh nghiep nho va vua.pdfCV trien khai Quy ho tro doanh nghiep nho va vua.pdf

Phòng Quản lý ngành.


 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​