Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Thông tin các nội dung liên quan đến việc Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Trung ương.
    ​Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung về việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm:

 

   - Quyết định số 76/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Trung ương về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

   - Quyết định số 1078/QĐ-BKHĐT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành Đề cương và Danh mục Báo cáo chuyên đề tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

   (Đính kèm theo file văn bản điện tử )

   76_QD-BCDDMPTKTTTHTX_03082021_3 .pdf76_QD-BCDDMPTKTTTHTX_03082021_3 .pdf

   2_2021_cvdi2021_1078QD_BKHDT.signed.pdf2_2021_cvdi2021_1078QD_BKHDT.signed.pdf

Phòng Quản lý ngành. 

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​