Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Đổi mới công tác vận động và quản lý nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
    ​Đổi mới công tác vận động và quản lý nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài nhằm góp phần tăng cường hợp tác và nâng cao hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài vào tỉnh Đồng Nai, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Đồng Nai; thúc đẩy quan hệ của nhân dân tỉnh Đồng Nai với nhân dân các nước trên thế giới.
   Hiện nay, nguồn vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), doanh nghiệp nước ngoài, nhà tài trợ..., cho các chương trình, dự án phát triển bền vững tại tỉnh Đồng Nai đang phát huy hiệu quả. Các khoản viện trợ góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội, việc triển khai thực hiện các khoản viện trợ đã giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các đơn vị thụ hưởng nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý, đồng thời xây dựng và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh với các tổ chức PCPNN, các doanh nghiệp FDI, các đối tác phát triển, góp phần xây dựng và phát triển quan hệ, hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Đồng Nai và nhân dân các nước trên thế giới.

   Tuy nhiên, trong thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên cả nước nói chung và tại tỉnh Đồng Nai nói riêng, hoạt động của nhiều tổ chức PCPNN bị đình trệ, kinh phí dành cho các hoạt động xã hội từ thiện của doanh nghiệp bị điều tiết theo hướng cắt giảm… nên việc vận động doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức PCPNN tham gia hợp tác triển khai các dự án phát triển cộng đồng gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng đến việc đảm bảo công tác an sinh xã hội, mục tiêu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

   Để tiếp tục nâng cao hiệu quả tăng cường hợp tác và vận động, quản lý nguồn vốn viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, một số giải pháp cần thiết trong việc đổi mới công tác vận động và quản lý nguồn vốn viện trợ PCPNN đó là:

   1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của nguồn vốn viện trợ PCPNN trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo công tác an sinh trên địa bàn tỉnh, chủ động kết nối, vận động có hiệu quả nguồn vốn viện trợ PCPNN trên cơ sở nhu cầu của địa phương, đơn vị, đảm bảo phù hợp chủ trương, định hướng phát triển kinh tế xã hội của UBND tỉnh.

   2. Kịp thời tổng hợp, khó khăn vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức PCPNN để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các tổ chức PCPNN và các đối tác đến khảo sát, triển khai các chương trình, dự án, phi dự án trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các chương trình, dự án cần thu hút của tỉnh.

   3. Tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, phối hợp các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, doanh nghiệp FDI, các tổ chức PCPNN trong thực hiện công tác xã hội, từ thiện, phát triển cộng đồng theo đúng định hướng của UBND tỉnh.

   4. Thường xuyên hướng dẫn các cơ quan liên quan trong vận động, tiếp nhận và quản lý nguồn vốn viện trợ PCPNN bên cạnh đó tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ bảo đảm việc sử dụng nguồn vốn viện trợ PCPNN của các chủ khoản viện trợ có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

   5. Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, đòi hỏi các đơn vị cần đa dạng hóa phương thức tiếp cận, kết hợp vận động trực tiếp và vận động trực tuyến, kết nối với các tổ chức PCPNN, các đại sứ quán, các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp FDI đóng trên địa bàn tỉnh để góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng là người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

   6. Định kỳ tổ chức các hội nghị trực tuyến hướng dẫn, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác PCPNN của tỉnh. Nâng cao nhận thức về bản chất của viện trợ PCPNN, phát huy tinh thần chủ động trong thu hút và sử dụng nguồn vốn viện trợ PCPNN góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phòng Quản lý ngành​


 

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​