Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Báo cáo tóm tắt về tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2020.
   ​1. PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÂN DOANH:
   Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15 ngày đầu tháng 11 năm 2020 là 5.878,9 tỷ đồng đạt 146% so với cùng kỳ năm 2019 (4.004,8 tỷ đồng). Trong đó, có 153 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 87% so với cùng kỳ 2019 là 176 doanh nghiệp) với số vốn đăng ký 5.119 tỷ đồng (bao gồm: 02 doanh nghiệp tư nhân/ 2,4  tỷ đồng, 37 Công ty TNHH hai thành viên trở lên/3.404 tỷ đồng, 101 công ty TNHH 1 thành viên/550 tỷ đồng, 13 công ty cổ phần/ 1.161 tỷ đồng) và 208 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 21 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 759,9 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 133 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện (đạt 192% so với cùng kỳ năm 2019) đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

   + Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/11/2020, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn là: 71.136,9 tỷ đồng đạt khoảng 162% so với cùng kỳ năm 2019 (44.027,8 tỷ đồng), trong đó số đăng ký thành lập mới là 3.540 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 58.133 tỷ đồng và 463 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 13.003,9 tỷ đồng.

   Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà: tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/11/2020 đã có 14.609 lượt doanh nghiệp đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 1.519 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

   Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp: 

   + Trong 15 ngày đầu tháng 11 (tính đến ngày 15/11/2020) thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 27 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị

   + Lũy kế đến ngày 15/11/2020 thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 614 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị

   Lũy kế từ năm 1991 đến ngày 15/11/2020 có 55.288 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia gồm 41.026 doanh nghiệp (trong đó có 29.625 doanh nghiệp đang ở trạng thái hoạt động và 11.401 doanh nghiệp ở trạng thái bị khóa do cảnh báo vi phạm trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia) và 14.262 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 326.245 tỷ đồng.

   2. VỀ TÌNH HÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, TẠM NGỪNG KINH DOANH:

   Từ ngày 01/11/2020 đến ngày 15/11/2020, có 16 doanh nghiệp giải thể với số vốn 832 tỷ đồng và 26 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; 30 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

   Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/11/2020 có 337 doanh nghiệp giải thể với số vốn 5.480 tỷ đồng và 350 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động 684 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

   Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

   Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.

​Phòng Đăng ký kinh doanh.


 

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​