Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Báo cáo tóm tắt về tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 12 và cả năm 2020.
    ​1. PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÂN DOANH:
   Tổng vốn đăng ký kinh doanh từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/12/2020 là 12.310 tỷ đồng tăng gần 300% so với cùng kỳ năm 2019 (4.134 tỷ đồng). Trong đó:

    - Có 290 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 33% so với cùng kỳ 2019 là 218 doanh nghiệp) với số vốn đăng ký 9.941 tỷ đồng (bao gồm: 70 Công ty TNHH hai thành viên trở lên/468 tỷ đồng, 195 công ty TNHH 1 thành viên/902 tỷ đồng, 24 công ty cổ phần/ 8.571 tỷ đồng).

   - Có 627 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 115 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 2.189 tỷ đồng. 

   - Ngoài ra còn có 224 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện (tăng 100% so với cùng kỳ năm 2019) đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

   + Lũy kế từ đầu năm đến ngày 31/12/2020, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn là: 83.294 tỷ đồng tăng 62% so với cùng kỳ năm 2019 (51.555 tỷ đồng), trong đó số đăng ký thành lập mới là 5.888 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 73.404 tỷ đồng và 377 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 9.890 tỷ đồng.

   Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà: tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 đã có 16.876 lượt doanh nghiệp đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 1.797 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

   Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp: 

   + Trong tháng 12 thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 90 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị

   + Lũy kế đến ngày 31/12/2020 thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 677 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị

   Lũy kế từ năm 1991 đến ngày 31/12/2020 có 56.081 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia gồm 41.465 doanh nghiệp (trong đó có 35.608 doanh nghiệp đang ở trạng thái hoạt động và 5.857 doanh nghiệp ở trạng thái bị khóa do cảnh báo vi phạm trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia) và 14.161 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 341.520 tỷ đồng.

   2. VỀ TÌNH HÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, TẠM NGỪNG KINH DOANH:

   Từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/12/2020, có 45 doanh nghiệp giải thể và 116 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; 41 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

   Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 31/12/2020 có 406 doanh nghiệp giải thể và 478 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động, 740 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

   Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

   Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.

Phòng Đăng ký kinh doanh.


 

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​