Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022

Ngày 10/02/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-SKHĐT thông tin tuyên truyền cải cách hành chính của Sở.

Mục tiêu tuyên truyền:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phong phú, sinh động giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân hiểu và tham gia tích cực công tác cải cách hành chính.

- Tăng cường trách nhiệm của cơ quantrong giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; công khai kết quả giải quyết phản ánh kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Tổng đài Dịch vụ công 1022 của tỉnh.

- Đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức hiện đại của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính; tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai thực hiện cải cách hành chính.

- Nâng cao kỷ cương trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số; qua đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Thông tin, tuyên truyền các tiện ích về thực hiện thủ tục hành chính đã triển khai để người dân, doanh nghiệp biết, sử dụng; nhân rộng các gương điển hình, các cách làm cải cách hành chính có hiệu quả thiết thực.

 

Nội dung tuyên truyền:

- Các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính có liên quan đến người dân, doanh nghiệp; các sáng kiến, giải pháp mới mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

- Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân; trách nhiệm của công chức, viên chức được phân công thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

- Bộ thủ tục hành chính, danh mục các dịch vụ công đã công bố theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung TTHC; cách tra cứu, tìm hiểu các TTHC; khai thác sử dụng các biểu mẫu...) hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi tường điện tử: tăng cường cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh; các tiện ích tra cứu thông tin giải quyết TTHC; ưu tiên các nhóm thủ tục dành cho doanh nghiệp, các thủ tục có tần suất giao dịch cao, thành phần hồ sơ đơn giản.

- Tăng cường trách nhiệm của cơ quan trong giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Tổng đài Dịch vụ công 1022; chia sẻ công khai kết quả giải quyết phản ánh kiến nghị trên các Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định.

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

- Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính về mô hình, cơ chế mới đang triển khai thí điểm; các sáng kiến, điển hình tốt trong cải cách hành chính.

Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức chương trình đối thoại trực tiếp Lãnh đạo Sở để giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, cải cách hành chính được thực hiện tại Sở.

- Thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; đăng tin tức, bài viết và các quy định mới, chính sách mới tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công tỉnh, hình thức công khai rõ ràng, đúng quy định, thuận lợi cho việc tìm hiểu, tra cứu thông tin; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin.

- Đăng tải các video tuyên truyền về cải cách hành chính trên Trang thông tin của Sở; phát trên các màn hình chờ tại sảnh cơ quan, chú trọng các video sinh động, trực quan, nội dung tuyên truyền, dễ hiểu, dễ nhớ.

- Thông qua các tờ xếp hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ, ấn phẩm truyền thông, áp phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu của các lĩnh vực.

- Cử công chức tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính do tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức trên địa bàn tỉnh để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

- Thông qua cuộc thi về cải cách hành chính, chương trình cổ động về văn hóa công vụ.​ 

Văn phòng Sở

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​