Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Mời tham dự Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022.
 

Ngày 15/7/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022 nhằm thông qua việc đối thoại các doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh để cung cấp các thông tin về cơ chế, chính sách mới đến các doanh nghiệp, hợp tác xã; đẩy mạnh chuyển biến nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần hạn chế rủi ro về pháp lý cho doanh nghiệp, hợp tác xã; là kênh nắm bắt thông tin trực tiếp từ doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà đầu tư, qua đó có thể đánh giá tác động của việc ban hành và thực thi những quy định liên quan; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đơn vị làm cơ sở để UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị các cơ quan Trung ương có thẩm quyền xem xét hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động; tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đính kèm Giấy mời số 449/GM-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh, kính mời Quý doanh nghiệp tham dự Hội nghị

2-2022-GM-449.pdf2-2022-GM-449.pdf

Trân trọng./.

Phòng Quản lý ngành​


 

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​