Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 92 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng và 23 năm ngày dân vận cả nước 15/10/1999 - 15/10/2022
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10-10-2022
Tuyên truyền thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Kế hoạch 5973/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 – 2025

Theo nội dung đề nghị tại Văn bản số 3221/STNMT-CCBVMT ngày 17/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về đẩy mạnh công tác truyền thông thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,  nhằm tăng cường việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức cộng đồng về thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai tuyên truyền các tài liệu truyền thông hướng dẫn thực hiện phân loại phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo đường dẫn trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: 

https://stnmt.dongnai.gov.vn/Pages/pTinTucChiTiet.aspx?newsid=10316

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 
- Phòng Truyền thông cộng đồng  – Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
        - Điện thoại: 0251.3829109
Phòng Quản lý ngành​

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​