Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng.

 

Ngày 22 tháng 9 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó có Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng với một số thông tin cơ bản như sau:

 

I. Nội dung chủ trương đầu tư được duyệt tại Văn bản số 862/HĐND-VP ngày 18/11/2015 của Thường trực HĐND tỉnh kèm theo Tờ trình 8927/TTr-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh: 

1. Tên dự án: Dự án xây dựng Trung tâm tin học và Thông tin khoa học công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Quỹ đầu tư phát triển Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án

2. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm tin học và Thông tin khoa học công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Quỹ đầu tư phát triển Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu làm việc của các đơn vị do hiện nay cơ sở vật chất chưa đảm bảo diện tích làm việc, trang thiết bị làm việc lạc hậu… phù hợp ý kiến UBND tỉnh tại Văn bản số 3995/UBND-CNN ngày 01/6/2015 chấp thuận tháo dỡ khối nhà 03 tầng xuống cấp trong khuôn viên để xây dựng trụ sở làm việc cho 04 đơn vị.

3. Quy mô đầu tư: Biên chế 210 cán bộ công chức (bố trí làm việc 04 đơn vị: Trung tâm tin học và Thông tin khoa học công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Quỹ đầu tư phát triển Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án). Xây dựng khối nhà làm việc 06 tầng, với diện tích sàn xây dựng khoảng 2.691m2, và hạ tầng đầy đủ thực hiện khối nhà.

4. Địa điểm: Trong khuôn viên trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ.

5. Tổng mức vốn dự kiến đầu tư: khoảng 47,665 tỷ đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2020.

II. Nội dung chủ trương đầu tư điều chỉnh

1. Tên dự án: Xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng.  

2. Quy mô đầu tư: 

Biên chế khoảng 120 cán bộ công chức (bố trí làm việc 02 đơn vị: Trung tâm Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng). Xây dựng Khối nhà làm việc và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ đầy đủ. Cụ thể như sau:

- Khối nhà làm việc (06 tầng) gồm 01 tầng hầm và 05 tầng nổi, diện tích xây dựng khoảng 486 m2, tổng diện tích sàn khoảng 2.935 m2.

- Cải tạo lại sân đường và cây xanh thảm cỏ trong khuôn viên.

- Các hạ tầng kỹ thuật phụ trợ gồm: Hệ thống cấp - thoát nước, Hệ thống cấp điện và trạm biến áp, phòng cháy chữa cháy…

3. Nhóm dự án: nhóm C.

4. Thời gian thực hiện: năm 2022 - 2025.

5. Tổng mức đầu tư dự án: khoảng 44,86 tỷ đồng (Bốn mươi bốn tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng). Trong đó: chi phí xây dựng khoảng 29,85 tỷ đồng; chi phí thiét bị khoảng 4,2 tỷ đồng; chi phí quản lý, tư vấn và chi phí khác khoảng 3,99 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoàng 6,8 tỷ đồng.

(Các nội dung còn lại không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được quyết định)./.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư​
 

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​