Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11

Trung tâm tư vấn Hỗ trợ doanh nghiệp

​          1. Xây dựng, báo cáo Ban giám đốc Sở về đề xuất chức năng nhiệm vụ của Trung tâm; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

2. Thực hiện các dịch vụ tư vấn, lập hồ sơ theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức các lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ của trung tâm được phê duyệt:

- Thành lập, tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp.

- Đăng ký, tạm ngừng, giải thể hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng giao dịch.

- Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật: Tổ chức khoa học, Liên hiệp Hợp tác xã, Hợp tác xã, ....

- Bổ sung, thay đổi, cập nhật nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Khắc con dấu doanh nghiệp.

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo ủy quyền hoặc hợp đồng của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thực hiện hoặc liên kết với các cơ sở đào tạo tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày về khởi sự doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp.

- Tập huấn bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, phổ biến, cung cấp thông tin về chế độ chính sách của nhà nước liên quan đến doanh nghiệp.

- Tổ chức khảo sát tìm hiểu thực tế cho cán bộ quản lý, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh tiếp cận và thực hiện có hiệu  quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chính phủ.

3. Đại diện ủy quyền của cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục theo chức năng nhiệm vụ của trung tâm được phê duyệt và hợp đồng dịch vụ được ký kết; đương nhiên chấm dứt đại diện ủy quyền khi thanh lý hợp đồng.

Thực hiện các hoạt động theo ủy quyền hoặc theo hợp đồng của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Xây dựng kế hoạch của đơn vị theo năm báo cáo Ban giám đốc Sở; và xây dựng theo giai đoạn do cấp có thẩm quyền quy định.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm theo quy định của Ban giám đốc Sở.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp.

6. Quản lý, sử dụng và bảo quản con dấu, tài sản được giao; quản lý tài chính tài sản của Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và phân công của Ban giám đốc Sở.

7. Tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn Hỗ trợ doanh nghiệp do Giám đốc Trung tâm phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công. 

Website: http://tvhtdn.gov.vn/

Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​