Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11

​Phòng Kinh tế đối ngoại

Tham mưu Ban Giám đốc Sở:

1. Về lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

a) Tham mưu xử lý hồ sơ cấp, điều chỉnh, chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (ngoài các khu công nghiệp);

b) Tham mưu giải quyết thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh;

c) Tham mưu, theo dõi, tổng hợp hồ sơ ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án sau khi được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự đầu tư nước ngoài thuộc phạm vi ngoài khu công nghiệp;

d) Tham mưu, tổng hợp về các chính sách khuyến khích đầu tư, danh mục dự án mời gọi đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài;

đ) Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao, khu kinh tế và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về đầu tư;

e) Hướng dẫn thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài; báo cáo đề xuất Ban Giám đốc giải quyết các khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực đăng ký đầu tư;

g) Theo dõi tình hình hoạt động chung của Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu công nghệ cao công nghệ sinh học và các Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 Tổng hợp số liệu thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, báo cáo theo định kỳ về tình hình đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh và các báo cáo khác liên quan đến đầu tư nước ngoài, đăng thông tin về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài lên website của Sở định kỳ hàng tháng.

h) Thực hiện việc quản lý tài khoản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp trên Hệ thống thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài để lấy số giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án FDI (ngoài KCN), số thông báo chấp thuận  về việc góp vốn, mua cổ phần, báo cáo Đầu tư nước ngoài  định kỳ, cấp tài khoản cho DN FDI (ngoài KCN) thực hiện báo cáo và thực hiện báo cáo theo định kỳ.

2. Công tác giám sát đánh giá dự án đầu tư đối với dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đấu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Phối hợp với Thanh tra Sở về đề xuất danh mục các dự án thực hiện giám sát đánh giá đầu tư hàng năm; phối hợp trong quá trình thực hiện giám sát dự án cụ thể và xử lý các nội dung kiến nghị, đề xuất (nếu có).

c) Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch giám sát đánh giá dự án FDI; đề xuất giải quyết khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài và xử lý dự án chậm triển khai.

3. Công tác xúc tiến đầu tư

a) Tham mưu chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh hàng năm;

b) Tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư theo chương trình được duyệt;

c) Báo cáo hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh theo định kỳ.

4. Tham gia góp ý kiến dự án đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tổng hợp báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ.

5. Tham mưu, thẩm định các dự án đối tác công tư (PPP) có yếu tố nước ngoài

a) Tổng hợp, thẩm định dự án đầu tư theo hình thức (PPP): tổng hợp, thẩm định đề xuất dự án; công bố dự án đầu tư; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức (PPP) trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt;

b) Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện, tham mưu UBND tỉnh xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án PPP.

6. Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

7. Thu nhập, lưu trữ, quản lý thông tin về đăng ký đầu tư; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu về đăng ký đầu tư vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư; hướng dẫn tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tình hình hoạt động của các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý; tổ chức, giám sát và đánh giá thực hiện chế độ báo cáo đầu tư tại địa phương.

8. Chủ trì thẩm định, tham mưu dự thảo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư; lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đối với các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật về đầu tư tại các địa bàn huyện Long Thành và huyện Trảng Bom và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Phối hợp với Thanh tra Sở về đề xuất danh mục các dự án thực hiện giám sát đánh giá đầu tư hàng năm; phối hợp trong quá trình thực hiện giám sát dự án cụ thể và xử lý các nội dung kiến nghị, đề xuất (nếu có).

9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

10. Tổ chức và hoạt động phòng Kinh tế đối ngoại do Trưởng phòng phân công.

Điện thoại liên lạc:  0251.3827.116

 

1. Trưởng phòng

- Họ và tên:     Phan Thị Khánh Phương

- Ngày tháng năm sinh: 1985

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3827.116

 + Di động      0968789979

- Email: phuongptk@dongnai.gov.vn

PHANTHIKHANHPHUONG.jpg
​2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:     Hà Thế Tài

- Ngày tháng năm sinh: 22/7/1990

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3827.166

 + Di động     0934.056.869

 - Email: taiht.skhdt@dongnai.gov.vn

e908ab47c08318dd4192.jpg


 

Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​