Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11

Cơ cấu tổ chức

​     Căn cứ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
     Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-SKHĐT ngày 05/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân công công tác của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
     Căn cứ Quyết định số 4067/QĐ-SKHĐT ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương.
     Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai có Giám đốc, 03 (ba) Phó Giám đốc, 07 (bảy) phòng chuyên môn và 01(một) Đơn vị trực thuộc Sở là Trung tâm tư vấn hỗ trợ Doanh nghiệp.

SƠ ĐỒ BGĐ.png


 
 

Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​