Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Mục tiêu, định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai đến 2020
 

​      - Mục tiêu đến 2020: phát huy lợi thế, duy trì nhịp độ phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Đồng Nai trở thành tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại vào năm 2020. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kết hợp chiều rộng với chiều sâu, tạo nền tảng vững chắc để đi hẳn vào phát triển theo chiều sâu dựa vào phát triển nền kinh tế tri thức trong giai đoạn 2021-2025. Tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả để đạt được các mục tiêu sau:

- Các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 5 năm 2016 - 2020 tăng bình quân từ 8 - 9%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt từ 5.300 - 5.800 USD. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 9% - 11%. Tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước hàng năm so với GRDP đạt từ 17 - 18%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm đến năm 2019-2020 đạt khoảng 200 - 226 ngàn tỷ đồng. Phấn đấu giai đoạn 2018-2020 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 15% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

- Các định hướng lớn:

Tiếp tục triển khai các Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh; Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 7406/KH-UBND ngày 18/7/2018 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 .

Tập trung nghiên cứu, rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch để khai thác có hiệu quả các nguồn lực trên địa bàn tỉnh.

Huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thực hiện tốt các giải pháp thu hút đầu tư trong và ngoài nước và tái cơ cấu kinh tế

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ

Phát triển văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân

Phát triển nguồn nhân lực đủ trình độ, năng lực, phẩm chất . Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chủ động liên kết với các địa phương trong vùng nhất là vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam nhằm tăng cường hợp tác phát triển giữa các địa phương trong vùng và cả nước.

Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội

 Chi đoàn 

 

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​