Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Tình hình thu hút đầu tư trong nước tháng 04 năm 2021.
       ​1. Số dự án cấp mới:
      Trong tháng 04/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh cấp mới 03 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 7.686 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, có 13 dự án được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 8.593 tỷ đồng.

Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai không cấp mới dự án  trong tháng 04/2021. Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 01 dự án được cấp mới với tổng vốn đầu tư khoảng 572 tỷ đồng.

     2. Số dự án điều chỉnh:

    Trong tháng 04/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư không tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh vốn dự án. Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 03 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư, với tổng số vốn tăng khoảng 2.175 tỷ đồng.

    Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai không điều chỉnh vốn đầu tư dự án.

    3. Tình hình thu hồi dự án:

    Lũy kế từ đầu năm, UBND tỉnh đã thu hồi 01 Quyết định chủ trương đầu tư dự án với số vốn khoảng 55 tỷ đồng./.

Phòng Quản lý ngành.​


 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​