Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Tình hình thu hút đầu tư trong nước tháng 06 năm 2021.
   ​ 1. Số dự án cấp mới:
  

   Trong tháng 06/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh cấp mới 02 dự án có vốn đầu tư trong nước với vốn đăng ký khoảng 768,48 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, có 16 dự án được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 9.368 tỷ đồng.

   Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cấp mới 05 dự án trong tháng 06/2021 với vốn đăng ký khoảng 346 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 06 dự án được cấp mới với tổng vốn đầu tư khoảng 917,5 tỷ đồng.

   2. Số dự án điều chỉnh:

  Trong tháng 06/2021, Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai điều chỉnh tăng vốn 01 dự án với số vốn tăng 70 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, trong khu công nghiệp có 06 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư, với tổng số vốn tăng khoảng 649 tỷ đồng.

   3. Tình hình thu hồi dự án:

   Lũy kế từ đầu năm, UBND tỉnh đã thu hồi 01 Quyết định chủ trương đầu tư 01 dự án với số vốn khoảng 55 tỷ đồng./.

Phòng Quản lý ngành.​


 

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​