Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Kế hoạch tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022
 

​Ngày 10/02/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 83/KH-SKHĐT thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022, với mục đích:

- Thúc đẩy sự chủ động của các phòng, ban thuộc Sở trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến người dân, doanh nghiệp; tăng cường sự giám sát của cá nhân, tổ chức đối với hoạt động cải cách thủ tục hành chính và các quy định có liên quan.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Sở trong quá trình thực thi công vụ.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở; qua đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tố chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

- Tăng cường mức độ tiếp cận thông tin của người dân, kịp thời cập nhật, phố biến đến người dân các chủ trương, chính sách trong cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc thường gặp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công cung cấp đến người dân và doanh nghiệp.

- Phát huy tính năng động, sáng tạo để lan tỏa tinh thần cải cách trong cán bộ, công chức, viên chức Sở; thúc đẩy người dân, tố chức tích cực đóng góp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính nhằm hoàn thiện các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, tổ chức; đặc biệt trong tình hình mới để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

- Hỗ trợ công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, các tiện ích khác trên cổng Dịch vụ công quốc gia.

Văn phòng Sở​

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​