Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THÁNG 11 NĂM 2021 (tính đến hết ngày 15/11/2021)
 ​I. PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÂN DOANH:
 

   Tổng vốn đăng ký kinh doanh từ ngày 01/11/2021 đến ngày 15/11/2021 là 5.413,68 tỷ đồng, bằng 54,44% so với cùng kỳ năm 2020 (9.944,7 tỷ đồng). Trong đó:

   - Có 165 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 7,84% so với cùng kỳ 2020 là 153 doanh nghiệp) với số vốn đăng ký 1.268,305 tỷ đồng (bao gồm: 31 Công ty TNHH hai thành viên trở lên/ 148,595 tỷ đồng, 122 công ty TNHH 1 thành viên/ 1.028,11 tỷ đồng, 09 công ty cổ phần/90 tỷ đồng, 03 DNTN/1,6 tỷ đồng).

  - Có 181 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 168 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 4.145,38 tỷ đồng. 

  - Ngoài ra còn có 57 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện (bằng 42,86% so với cùng kỳ năm 2020) đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

  Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/11/2021, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn là: 82.872,74 tỷ đồng, bằng 95,43% so với cùng kỳ 2020 (86.842,8 tỷ đồng). Trong đó, có 2.617 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 48.748,08 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 73,93% số lượng doanh nghiệp thành lập mới và bằng 83,85% về số vốn thành lập mới) và 834 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với số vốn bổ sung khoảng 34.124,66 tỷ đồng.

  Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp: Lũy kế từ đầu năm đến ngày 31/10/2021 thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 303 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị. (Trong các tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11: do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên đã tạm ngừng hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo đề án hỗ trợ doanh nghiệp).

  Lũy kế từ năm 1991 đến ngày 15/11/2021 có 59.916 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia gồm 44.085 doanh nghiệp (trong đó có 33.379 doanh nghiệp đang ở trạng thái hoạt động và 10.706 doanh nghiệp ở trạng thái bị khóa do cảnh báo vi phạm trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia) và 15.831 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 390.399,913 tỷ đồng.

  II. VỀ TÌNH HÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, TẠM NGỪNG KINH DOANH:

  Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 15/11/2021, có 11 doanh nghiệp giải thể và có 21 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; 49 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

  Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

  Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.

  Lũy kế từ 01/01/2021 đến ngày 15/11/2021, có 262 doanh nghiệp giải thể (bằng 76,16% so với cùng kỳ) và 304 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động (bằng 86,86% so với cùng kỳ); 753 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (tăng 10,1% so với cùng kỳ).

 ​Phòng Đăng ký kinh doanh.
 

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​