Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11

Thông tin khác

Các nội dung tại hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở

Ngày 10/02/2022, Sở Xây dựng có văn bản số 1656/SXD-QLN-TTBĐS về việc các nội dung tại hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở

Triển khai Hướng dẫn số 44/HD-TLĐ ngày 20/12/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công đoàn thực hiện giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đúng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn viên công đoàn, người lao động trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; phát hiện, phòng ngừa các sai phạm đồng thời tuyên truyền, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực góp phần xây dựng Đảng, Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 44/HD-TLĐ ngày 20/12/2021 về việc công đoàn thực hiện giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên.

Kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Triển khai thi hành Luật đầu tư mới

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 8909 /BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 và công văn số 324/BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 về việc triển khai Luật đầu tư gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đánh giá chung về cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Đảng ủy và Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo

Các nhiệm vụ trọng tâm nhằm chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo Nghị quyết số 52-NQ/TWIII của Bộ Chính Trị

Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Tình hình lao động việc làm bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 quý III và 9 tháng năm 2020

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, tính đến hết tháng 9/2020, cả nước có 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi Covid-19. Trong đó, có 68,9% người bị giảm thu nhập (với mức giảm thu nhập nhẹ), gần 40,0% phải giảm giờ làm/nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên và khoảng 14,0% buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường cải cách hành chính trong năm 2020

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2019, năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tăng cường đẩy mạnh CCHC thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý một cách sáng tạo, hiệu quả và toàn diện

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​