Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Triển khai thi hành Luật đầu tư mới

​        Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 8909 /BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 và công văn số 324/BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 về việc triển khai Luật đầu tư gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế về triển khai thi hành Luật Đầu tư.    

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (sau đây gọi là Luật Đầu tư năm 2020). Hiện nay, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020 đang được hoàn thiện theo ý kiến của các Thành viên Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Thông tư hướng dẫn biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam để áp dụng ngay sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành.

Theo Công văn số 8909 /BKHĐT-PC, để đảm bảo thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý Cơ quan tổ chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và giải quyết hồ sơ dự án đầu tư tiếp nhận trước ngày Luật đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành.

Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của một số địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn số 324/BKHĐT-PC hướng dẫn bổ sung một số mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư gồm mẫu văn bản áp dụng đối với nhà đầu tư  và mẫu văn bản áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư.

( Đính kèm Luật đầu tư số 61/2020/QH14 và Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 và công văn 324/BKHĐT-PC ngày 20/010/2021 )

luat-dau-tu-2020.pdfluat-dau-tu-2020.pdf

8909-bkhdt.pdf8909-bkhdt.pdf

324_BKHDT_PC.doc324_BKHDT_PC.doc


Văn phòng Sở 


Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​