Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Triển khai Hướng dẫn số 44/HD-TLĐ ngày 20/12/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công đoàn thực hiện giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đúng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

 

​Căn cứ các quy định của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về giám sát, thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngàỵ 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sổng của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên", Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 44/HD-TLĐ ngày 20/12/2021 về việc công đoàn thực hiện giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên, với các nội dung như sau:

 

- Về đối tượng giám sát: Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, đảng viên ở doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; tập trung giám sát cán bộ lãnh đạo công đoàn các cấp, cán bộ lãnh đạo quản lý đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp của tổ chức Công đoàn.

- Chủ thể giám sát: Công đoàn các cấp từ Trung ương đến cơ sở và Đoàn viên công đoàn, người lao động giám sát thông qua Công đoàn cơ sở; thông qua phản ánh, kiến nghị đến cấp ủy đảng, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công đoàn các cấp và cơ quan có thẩm quyền về những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đàng viên.

- Nội dung giám sát: bao gồm nội dung biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống được quy định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp.

- Hình thức giám sát: Giám sát thường xuyên hoặc theo đề nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Quyền, trách nhiệm của chủ thể giám sát và đối tượng giám sát.

- Khen thưởng và xử lý vi phạm trong việc thực hiện giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Trên đây là nội dung Hướng dẫn số 44/HD-TLĐ ngày 20/12/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công đoàn thực hiện giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên. Ban Chấp hành Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đã triển khai đến toàn thể cán bộ công đoàn, đảng viên tại Sở để tổ chức thực hiện.

(Đính kèm Hướng dẫn số 44/HD-TLĐ ngày 20/12/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)./.

Văn phòng Sở​


 

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​