Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Các nội dung tại hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở

     Ngày 10/02/2022, Sở Xây dựng có văn bản số 1656/SXD-QLN-TTBĐS về việc các nội dung tại hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

     Để hạn chế việc hồ sơ đề xuất của các đơn vị bị trả về để bổ sung, hoàn chỉnh nội dung, mất thời gian của các đơn vị, làm chậm tiến độ thực hiện các dự án, Sở Xây dựng đã đưa ra một số ý kiến góp ý đối với các hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở do Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì thẩm định lấy ý kiến như sau:

     1. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà không phải là dự án nhà ở xã hội
     Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì trong quá trình thẩm định để chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan đăng ký đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) lấy ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở (Sở Xây dựng) các nội dung sau:
     a) Tên chủ đầu tư dự án (đối với trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và nhà đầu tư có đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định); tên dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở;
     b) Mục tiêu, hình thức đầu tư; địa điểm, quy mô diện tích đất dành để xây dựng nhà ở của dự án;
     c) Sự phù hợp của dự án đầu tư xây dựng nhà ở với quy hoạch chi tiết (đối với trường hợp đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt) hoặc quy hoạch phân khu (đối với trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt). Trường hợp quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư xây dựng nhà ở với quy hoạch chung;
     d) Sự phù hợp của các đề xuất trong nội dung dự án đầu tư xây dựng nhà ở với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
     đ) Tính phù hợp của sơ bộ về cơ cấu sản phẩm nhà ở (loại hình nhà ở, phân khúc nhà ở, hình thức kinh doanh sản phẩm đối với từng loại nhà ở); trường hợp là dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có nhà ở thì phải có dự kiến diện tích đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội;
     e) Tính đồng bộ của phương án phân kỳ đầu tư sơ bộ, việc phân chia dự án thành phần (nếu có) và sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội liên quan đến dự án.
     2. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 
     Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì trong quá trình thẩm định để chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, cơ quan chủ trì lấy ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở (Sở Xây dựng) các nội dung sau:
     a) Các nội dung lấy ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (các nội dung theo như điểm 1 ở trên);
    b) Việc lựa chọn quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội (trường hợp sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công);
     c) Đánh giá việc đáp ứngcác điều kiện, tiêu chí để được làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội theo quy định;
     d) Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội;
     đ) Các cơ chế, chính sách hỗ trợ chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các chính sách hỗ trợ khác).​
Đính kèm văn bản : 1656-sxd.pdf


Văn phòng Sở

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​