Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

          -  Cung ứng dịch vụ công trực tuyến: Cho đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư có 58 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thông qua Cổng  Thông  tin  quốc  gia  về  đăng    doanh  nghiệp  tại  địa  chỉ: https//:dangkykinhdoanh.gov.vn.

- Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính: Kể từ ngày 19/6/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện dịch vụ đăng ký doanh nghiệp và trả kết quả tại nhà; theo đó tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện và đăng ký  dịch vụ nhận kết quả tại nhà, sau khi phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ phối hợp bưu điện đến tận nhà trao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho người thành lập doanh nghiệp, cụ thể, từ đầu năm đến nay, Sở đã tiếp nhận 3.038 hồ sơ và trả 2.665 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng một số giải pháp cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 –2025.

- Thông tin kịp thời, tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại đến đông đảo người dân, doanh nghiệp biết để thực hiện.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra về thực hiện cải cách hành chính; tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; thực hiện chức trách công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; công chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời xử lý nghiêm các công chức vi phạm quy chế xử lý hồ sơ một cửa, một cửa liên thông hoặc có thái độ ứng xử không đúng quy tắc ứng xử đã được UBND tỉnh ban hành.

- Thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, vận động doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp trực tuyến như:

+ Tăng cường vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để tăng tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử, góp phần xây dựng “chính quyền điện tử”.

+ Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có nội dung: tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân thựchiện các dịch vụ công trực tuyến, ngừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công. Phòng Đăng ký kinh doanh đã bố trí, sắp xếp cán bộ thực hiện giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, đồng thời phối hợp chặt chẽ với bưu điện để trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại nhà tạo điều kiện cho cá nhân, doanh nghiệp trong việc nhận kết quả về đăng ký doanh nghiệp. Kết quả từ đầu năm đến nay có7.078 lượt hồ sơ đăng ký nộp qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và 2.665hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được trả tại nhà.


Văn phòng Sở

 

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​