Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11

CÔNG KHAI GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG

Công khai giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch năm 2023 kéo dài sang năm 2024 tỉnh Đồng Nai (số liệu đến ngày 30/6/2024)

Công khai giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch năm 2023 kéo dài sang năm 2024 tỉnh Đồng Nai (số liệu đến ngày 30/6/2024)

CÔNG KHAI GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 KÉO DÀI SANG NĂM 2024 TỈNH ĐỒNG NAI (SỐ LIỆU ĐẾN NGÀY 31/5/2024)

CÔNG KHAI GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 KÉO DÀI SANG NĂM 2024 TỈNH ĐỒNG NAI (SỐ LIỆU ĐẾN NGÀY 31/5/2024)

Công khai giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch năm 2023 kéo dài sang năm 2024 tỉnh Đồng Nai (số liệu đến ngày 30/4/2024)

Công khai giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch năm 2023 kéo dài sang năm 2024 tỉnh Đồng Nai (số liệu đến ngày 30/4/2024)

Công khai giải ngân kế hoạch đầu tư công 13 tháng năm 2023 (số liệu đến ngày 31/01/2024)

Công khai giải ngân kế hoạch đầu tư công 13 tháng năm 2023 (số liệu đến ngày 31/01/2024)

Công khai giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch năm 2023 kéo dài sang năm 2024 tỉnh Đồng Nai (số liệu đến ngày 31/3/2024)

Công khai giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch năm 2023 kéo dài sang năm 2024 tỉnh Đồng Nai (số liệu đến ngày 31/3/2024)

Công khai giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tỉnh Đồng Nai (Số liệu đến ngày 25/12/2023)

Công khai giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tỉnh Đồng Nai (Số liệu đến ngày 25/12/2023)

Công khai giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tỉnh Đồng Nai (Số liệu đến ngày 21/12/2023)

Công khai giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tỉnh Đồng Nai (Số liệu đến ngày 21/12/2023)

Công khai giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tỉnh Đồng Nai (Số liệu đến ngày 31/11/2023)

Công khai giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tỉnh Đồng Nai (Số liệu đến ngày 31/11/2023)

Công khai giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tỉnh Đồng Nai (Số liệu đến ngày 31/10/2023)

Công khai giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tỉnh Đồng Nai (Số liệu đến ngày 31/10/2023)

Công khai giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tỉnh Đồng Nai (Số liệu đến ngày 30/9/2023)

Công khai giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tỉnh Đồng Nai (Số liệu đến ngày 30/9/2023)

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​