Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11

Thông tin tổng hợp KT - XH

BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 và 10 tháng năm 2022 của tỉnh Đồng Nai. (Tài liệu họp giao ban 4 bên ngày 8 tháng 11 năm 2022)

Trong tháng 10, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp tác động ảnh hưởng đến nước ta ở nhiều lĩnh vực, ở trong nước và trong Tỉnh các hoạt động kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi tích cực, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Đồng Nai.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh dự ước tăng 8,62% so cùng kỳ năm 2021. Trong mức tăng trưởng chung của tỉnh, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,72%; khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,07%; khu vực dịch vụ tăng 13,74%; thuế sản phẩm tăng 6,7% .

BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Đồng Nai. (Tài liệu phục vụ Họp giao ban 4 bên ngày 09 tháng 9 năm 2022)

Trong tháng 8, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp tác động ảnh hưởng đến nước ta ở nhiều lĩnh vực, ở trong nước và trong Tỉnh các hoạt động kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi tích cực, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức

BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Đồng Nai. (Tài liệu họp giao ban 4 bên ngày 02/08/2022)

Về sản xuất công nghiệp: Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh bước sang tháng 7 có dấu hiệu chững lại, tăng 1,78% so với tháng trước

BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Đồng Nai. (Tài liệu phục vụ họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 05-7-2022)

Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh tăng cao hơn so với mức tăng 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể: tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) trên địa bàn tỉnh dự ước tăng 7,06% so cùng kỳ năm 2021 (6 tháng năm 2021 tăng 5,99%).

2001.234.png

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22/8/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo đó giai đoạn 2021 – 2025 phấn đấu xây dựng khoảng 10.000 căn nhà ở công nhân, nhà ở xã hội.

1939.Giao%20chỉ%20tiêu%20KTXH.jpg

UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022.

Sáng ngày 15 tháng 12 năm 2021, tại Trung tâm hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022. Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Ông Hồ Văn Hà đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và triển khai nội dung Quyết định của UBND tỉnh về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022; Chỉ thị về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Đồng Nai năm 2020.

Công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 tỉnh Đồng Nai

Kết quả thực hiện các chương trình Mục Tiêu Quốc Gia giai đoạn 2016-2019 và đề xuất giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Trong giai đoạn 2016 - 2020 (ước thực hiện 2020), tỉnh Đồng Nai đã huy động tổng cộng 308.846,939 tỷ đồng, để thực hiện chương trình MTQG.

Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án lớn trên địa bàn tỉnh

Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án lớn trên địa bàn tỉnh

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​