Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
: Kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười 10 Nga (7/11/1917 – 7/11/2021).

    ​Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt vĩ đại, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối của phong trào yêu nước Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự trở thành người lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, từng bước đi lên, làm nên những kỳ tích, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đáp ứng khát vọng của nhân dân Việt Nam và phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, có ảnh hưởng rất lớn từ thắng lợi của Cuộc Cách mạng Tháng Mười – Nga.
 

   Ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga, đứng đầu là V.I.Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loạt khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xô viết. Cách mạng Tháng Mười Nga đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, soi sáng con đường phát triển, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, cung cấp những bài học lịch sử vô giá cho các cuộc cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

   Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc cách mạng mang sứ mệnh khai sinh ra chủ nghĩa xã hội hiện thực, một kiểu phát triển xã hội mới công bằng và dân chủ hơn cho thế giới. Một thế kỷ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội đã diễn ra với rất nhiều thăng trầm, có cả những thành tựu và cả những đổ vỡ, thất bại. Nhưng cũng từ thực tiễn đó, mỗi nước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và bước đầu xác định trên thực tế một số quy tắc của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những bài học đó đã và đang thôi thúc giai cấp công nhân và những người tiến bộ tiếp tục cống hiến, hy sinh không mệt mỏi trong cuộc đấu tranh để xây dựng một thế giới hòa bình, dân chủ, công bằng, văn minh, bình đẳng, bác ái, không còn áp bức, bóc lột...

   Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga như một ngọn đuốc sáng, thắp lên hy vọng, soi sáng con đường dẫn dắt lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, một thanh niên yêu nước, thương dân sâu sắc, với thiên tài trí tuệ, sự nhạy bén về chính trị, Nguyễn Ái Quốc đã tìm được con đường giải phóng dân tộc triệt để nhất - con đường cách mạng vô sản, theo Cách mạng Tháng Mười Nga.

 CMT10Nga2_20171027083724.gif
Cách mạng Tháng 10 Nga

Nguồn hình ảnh: Sưu t​ầm internet

   Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, trở thành người học trò Việt Nam xứng đáng nhất của Lênin với trên nửa thế kỷ đấu tranh quên mình cho sự nghiệp giải phóng giai cấp và dân tộc, cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bắc cầu giữa Cách mạng Tháng Mười Nga với cách mạng Việt Nam, giữa phong trào cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới.

   Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chiến đấu không mệt mỏi theo con đường mà chủ nghĩa Mác - Lênin đã vạch ra, không ngừng học tập và vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam những bài học lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga…/.

Chi Đoàn TNCS HCM​


 

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​