Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Tuyên truyền, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

       Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày16/5/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022; Ngày 19/7/2022, Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư ký Văn bản số 2253/SKHĐT-VP về việc tuyên truyền, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

        Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời hỗ trợ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tiết kiệm được thời gian, công sức, chi phí phát sinh, công khai minh bạch thông tin, nội dung giải quyết từng thủ tục hành chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở như sau:

- Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn đối với các thủ tục thuộc Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, Lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã là 56 thủ tục.

- Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua hai hình thức là: (1) Trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai (số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hoặc (2) trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích theo nhu cầu đăng ký của người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính.

- Người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu thành phần hồ sơ thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ https://congdvc.dongnai.gov.vn  hoặc trên Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ http://dpidongnai.gov.vn.

Trong quá trình nộp hồ sơ có gặp khó khăn và vướng mắc, người dân, tổ chức, doanh nghiệp… liên hệ qua số điện thoại của Tổng đài 1022 số (0251).1022 hoặc qua Tổng đài của Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai số (0251). 8824.824 và bấm số nội bộ 106 (quầy hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ về thủ tục đăng ký doanh nghiệp), bấm số nội bộ 103 (quầy hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ về các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đấu thầu, viện trợ phi Chính phủ nước ngoài).

 Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các Sở, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân… về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị hỗ trợ tuyên truyền đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn biết để phối hợp thực hiện.

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ

GHI CHÚ

I

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHỆP

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

2

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

3

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

4

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

5

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

6

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

4

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

7

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

4

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

 

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

9

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

 

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

 

10

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

 

4

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

11

 

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

12

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

13

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

 

14

Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

4

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

15

Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

 

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

16

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết

 

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

17

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

 

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

18

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ thay đổi phương pháp tính thuế)

 

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

 

19

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

4

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

 

20

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

4

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

 

 

21

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

 

 

 

4

 

 

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

22

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay thế nội dung đăng ký hoạt động trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

23

Thông báo lập địa điểm kinh doanh

 

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

24

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 

4

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

 

 

  25

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

 

4

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

  26

Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty

 

4

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

27

Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty

 

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

28

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

 

4

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

 

29

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhận sáp nhập (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

 

 

4

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

 

30

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần)

 

 

4

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

31

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại

 

4

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

32

 

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

 

33

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

4

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

 

34

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

 

 

4

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

 

 

35

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

 

 

 

4

 

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

36

Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

 

4

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

 

37

Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh)

 

 

4

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

  38

Giải thể doanh nghiệp

 

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

39

 

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

 

 

 

4

 

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

40

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 

4

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

  41

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

   II

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

42

Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

43

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

44

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

 

45

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

 

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

46

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

 

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

47

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

 

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

48

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

 

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

49

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

 

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

 

50

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

 

 

 

4

 

 

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

51

Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã

 

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

52

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

 

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

53

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

 

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

 

54

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

 

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

55

 

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

56

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã

4

Trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 ​Văn phòng Sở

Các tin khác

    There are no items to show in this view.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​