Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 9 năm 2023 (từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 30/9/2023)

​     I. PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÂN DOANH:

     Tổng vốn đăng ký kinh doanh từ ngày 01/09/2023 đến ngày 30/09/2023 là 3.195 tỷ đồng, bằng 36,2 % so với cùng kỳ năm 2022 (8.806 tỷ đồng). Trong đó:

     - Về đăng ký mới: Có 301 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 1.571 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 93,4 % về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và bằng 23,6 % về số vốn thành lập mới).

STT​Loại hình DNSố lượngVốn đăng ký (tỷ đồng)​​
1Công ty cổ phần13117
2Công ty hợp danh00
3Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên51315
4Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên2321.126
5Doanh nghiệp tư nhân                        513
Tổng cộng3011.571

     - Về tăng vốn: 412 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 77 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 1.624 tỷ đồng.

     - Ngoài ra còn có 136 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh, bằng 73,9 % so với cùng kỳ năm 2022 (184 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện).

     Tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/09/2023, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn là: 48.684 tỷ đồng bằng 69,9% so với cùng kỳ năm 2022 (69.664 tỷ đồng). Trong đó, có 3.016 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 22.119 tỷ đồng và 899 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với số vốn bổ sung khoảng 26.565 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 90,9 % về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và bằng 83,7 % về số vốn thành lập mới). Ngoài ra có 1.533 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh, bằng 85,5 % so với cùng kỳ năm 2022 (1.792 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện).

     - Về đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà: từ ngày 01/09/2023 đến ngày 30/09/2023 đã có 1.302 lượt đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 447 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

     Lũy kế đến ngày 30/09/2023, có 71.674 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia gồm 51.729 doanh nghiệp và 19.945 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 454.281 tỷ đồng (trong đó có 41.242 doanh nghiệp đang ở trạng thái hoạt động và 10.487 doanh nghiệp ở trạng thái bị khóa do cảnh báo vi phạm trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia)

     II. VỀ TÌNH HÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, TẠM NGỪNG KINH DOANH:

     Từ ngày 01/09/2023 đến ngày 30/09/2023, có 31 doanh nghiệp giải thể (đạt 64,5 % so với cùng kỳ) và có 49 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động (đạt 81,6 % so với cùng kỳ); 74 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (tăng 39,6 % so với cùng kỳ).

     Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

     Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/9/2023, có 413 doanh nghiệp giải thể (tăng 1,7% so với cùng kỳ) và có 552 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động (tăng 11,7% so với cùng kỳ); 1.395 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (tăng 37,7% so với cùng kỳ).

     Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.


Phòng Đăng ký kinh doanh

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​