Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Triển khai Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước

​     Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước có một số điểm đáng chú ý như sau:

     1. Cơ chế kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước từ các nguồn, đối tượng áp dụng:​

     - Nguồn ngân sách nhà nước.

     - Nguồn phí được để​ lại theo chế độ quy định và các nguồn từ khoản thu hợp pháp khác của cơ quan nhà nước.

     - Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ y tế dự phòng, học phí của đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (đơn vị nhóm 3) và đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4).

     - Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí của đơn vị sự nghiệp công lập của đơn vị nhóm 3 và đơn vị nhóm 4 theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 23 Nghị định 60/2021/NĐ-CP.

     - Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân giao dịch với hệ thống Kho bạc nhà nước; Kho bạc nhà nước; Cơ quan tài chính các cấp.

     2. Hình thức kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước:

    Theo Điều 3 Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính quy định về hình thức kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước như sau (Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước):

     a/ Thanh toán trước, kiểm soát sau:

     - Là hình thức thanh toán áp dụng đối với từng lần thanh toán của các hợp đồng thanh toán nhiều lần, trừ lần thanh toán cuối cùng. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thanh toán cho đối tượng thụ hưởng trong thời hạn 01 ngày làm việc; đồng thời gửi 01 chứng từ báo nợ cho đơn vị để xác nhận đã thực hiện thanh toán, gửi 01 chứng từ báo có cho đơn vị (nếu đơn vị thụ hưởng mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước).

     - Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán, Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát hồ sơ theo chế độ quy định.

     - Trường hợp sau khi kiêm soát phát hiện khoản chi không đảm bảo đúng chế độ quy định; Kho bạc Nhà nước có văn bản thông báo kết quả kiểm soát chi (Theo Mẫu số 01 kèm theo Thông tư  này) gửi đơn vị sử dụng ngân sách; sau đó thực hiện xử lý thu hồi giá trị thanh toán vào lần thanh toán liền kề tiếp theo; trường hợp lần thanh toán liền kề tiếp theo không đủ khối lượng hoàn thành/ dự toán để giảm trừ thì thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 4, Thông tư này.

     b/ Kiểm soát trước, thanh toán sau:

     - Là hình thức thanh toán áp dụng đối với tất cả các khoản chi, trong đó, Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát, thanh toán theo đúng thời gian quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ theo quy định.

     3. Hiệu lực thi hành:

     -  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2024;

     - Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước.

     (Đính kèm Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024)./.​

      17.2024.TT-BTC.pdf

Văn phòng

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​