Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
KẾ HOẠCH HỘI THI THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020

​     Căn cứ Kế hoạch số 5395/KH-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức Hội thi thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Kế hoạch số 340/KH-SKHĐT ngày 26/5/2020 tổ chức, triển khai Hội thi thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 tại Sở nhằm mục đích tăng cưởng công tác tuyên truyền các mục tiêu, định hướng của tỉnh về cải cách hành chính, phát huy tính năng động, sáng tạo và lan tỏa tinh thần cải cách hành chính trong cán bộ, công chức ở lĩnh vực kế hoạch và đầu tư nhằm tìm ra các sáng kiến, giải pháp thiết thực giúp cắt giảm các quy trình, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; tháo gỡ các vướng mắc trong thực thi công vụ hiện nay; góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ; kịp thời động viên, khích lệ và tuyên dượng các tập thể, cá nhân có giải pháp, cách làm mới thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao tinh thần, trách nhiệm cán bộ, công chức và viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

      TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, TIẾN ĐỘ CỦA HỘI THI

     1. Tên gọi: Hội thi thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai năm 2020.

     2. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức; đoàn viên thanh niên; đoàn viên công đoàn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

     3. Nội dung bài thi: Thông tin, tuyên truyền về các sáng kiến, cải tiến hoặc giải pháp xử lý các vướng mắc, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính hiện nay, cụ thể:

      - Các giải pháp, sáng kiến về rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung về các thủ tục hành chính còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với địa phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của các tổ chức và công dân. Tập trung đi sâu vào một số lĩnh vực như: đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, đấu thầu …;

     - Các sáng kiền, ý tưởng về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa;

     - Các sáng kiến, giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở cơ quan.

     4. Hình thức dự thi

     - Hình thức dự thi: Bài viết hoặc các hình thức thông tin, tuyên truyền khác về cải cách hành chính (video, hình ảnh, bài báo, bản tin …)

     - Ban Tổ chức Hội thi sẽ tổ chức rà soát, kiểm tra thực tế kết quả các bài dự thi do các phòng gửi về.

     5. Tiến độ thực hiện

     - Các phòng chuyên môn, Văn phòng, Thanh tra Sở và Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp gửi bài dự thi về Ban Tổ chức trước ngày 30/6/2020.

     - Từ ngày 01/7 – 10/7/2020: Ban Tổ chức sẽ tổ chức đánh giá, xét chọn bài dự thi các phòng gửi về, công bố kết quả và trao giải thưởng; đồng thời bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được gửi về Sở Nội vụ để tham gia vòng thi chung kết.

(Đính kèm Kế hoạch số 340/KH-SKHĐT ngày 26/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

     * Căn cứ Kế hoạch số 340/KH-SKHĐT ngày 26/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức Hội thi thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tại Sở năm 2020, Giám đốc Sở cũng đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-SKHĐT ngày 26/5/2020 thành lập Ban Tổ chức Hội thi thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai năm 2020.

     Ban Tổ chức Hội thi có nhiệm vụ chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai các hoạt động chuẩn bị theo Kế hoạch 340/KH-SKHĐT ngày 26/5/202, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức Hội thi (nếu có) và báo cáo Ban Giám đốc để có ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời.

     Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Tổ chức Hội thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

(Đính kèm Quyết định số 37/QĐ-SKHĐT ngày 26/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

 
​VĂN PHÒNG SỞ 

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​