Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Đồng Nai. (Tài liệu phục vụ Họp giao ban 4 bên ngày 09 tháng 9 năm 2022)

Trong tháng 8, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp tác động ảnh hưởng đến nước ta ở nhiều lĩnh vực, ở trong nước và trong Tỉnh các hoạt động kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi tích cực, nhưng  vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Tỉnh ủy, sự đồng hành, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp; UBND tỉnh, các Sở ban ngành và địa phương đã điều hành linh hoạt, hiệu quả trọng tâm các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên tất cả các lĩnh vực… Qua đó, tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022 của tỉnh phục hồi tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực kinh tế:

- Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8 gặp nhiều  khó khăn, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có dấu hiệu chững lại. Một số doanh nghiệp có quy mô lớn thuộc các ngành giày da, may mặc, dệt… đã điều chỉnh quy mô sản xuất, cho công nhân làm việc luân phiên, nghỉ ngày thứ Bảy và Chủ Nhật; một số phân xưởng tạm dừng hoạt động …do chưa có đơn hàng. Dự ước chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2022 tăng 1,61% so với tháng trước và tăng 14,12% so với tháng cùng kỳ năm 2021. Luỹ kế, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm tăng 7,79% so cùng kỳ.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi, các trang trại chăn nuôi có quy mô lớn tiếp tục tái đàn để kịp cung cấp sản lượng dịp cuối năm, đến thời điểm cuối tháng 8/2022 ước tính tổng số đàn heo (không tính heo con chưa tách mẹ) khoảng 2,6 triệu con, tăng 6,38% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm trên 27 triệu con, tăng 4,07% so cùng kỳ… 

- Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng khoảng 45.819,2 tỷ đồng, đạt 82% dự toán, bằng 96% so cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa khoảng 28.979,88 tỷ đồng, đạt 75% dự toán, bằng 87% so cùng kỳ (Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết thì thu nội địa khoảng 24.090 tỷ đồng, đạt 70% dự toán, bằng 87% so cùng kỳ); Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: khoảng 16.209,3 tỷ đồng, đạt 98% so dự toán, tăng 18% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 8 tháng khoảng 13.112,2 tỷ đồng, đạt 58% so với dự toán giao đầu năm, đạt 53% so với dự toán điều chỉnh và tăng 23% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 4.044 tỷ đồng, đạt 47% so với dự toán giao đầu năm, đạt 44% so với dự toán điều chỉnh và tăng 26% so với cùng kỳ; Chi thường xuyên khoảng 8.318,3 tỷ đồng, đạt 62% so với dự toán giao đầu năm, đạt 58% so với dự toán điều chỉnh và tăng 12% so với cùng kỳ.

- Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 (tính đến ngày 30/8/2022) khoảng 5.169,41 tỷ đồng, đạt 36,56% kế hoạch giao, trong đó tỷ lệ giải ngân: nguồn ngân sách TW giao đạt khoảng 39,52% kế hoạch; nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương đạt khoảng 35,1% kế hoạch.

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 năm 2022 đạt 2 tỷ USD, giảm 2,8% so với tháng trước và tăng 58,28% so tháng cùng kỳ. Nguyên nhân giảm, do thị trường xuất khẩu lớn như Hoa Kỳ, EU chính sách thắt chặt tín dụng để kìm hãm lạm phát, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng giảm, giảm nhiều nhất là phụ tùng xe gắn máy giảm 11,86%, tiếp đến là xơ, sợi dệt giảm 4%; giày dép các loại giảm 3,72%.... Đây là tháng đầu tiên trong năm 2022 xuất khẩu giảm.  Lũy kế 8 tháng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 17 tỷ USD, tăng 14,12% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước đạt 1,7 tỷ USD, giảm 1,7% so tháng trước và tăng 22,66% so tháng cùng kỳ; lũy kế 8 tháng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 13,55  tỷ USD, tăng 5,46% so cùng kỳ.  Dự ước 8 tháng đầu năm 2022, giá trị xuất siêu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 3,5 tỷ USD.

 - Thu hút đầu tư trong nước (chưa bao gồm các dự án trúng đấu giá, đấu thầu) đạt khoảng 927,1 tỷ đồng, bằng 6,93% so với cùng kỳ. Trong đó: cấp mới 6 dự án (chủ yếu trong khu công nghiệp) với tổng vốn đăng ký là 593,42 tỷ đồng. Lũy kế, số dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực là 1.071 dự án với số vốn 304,27 ngàn tỷ đồng. 

- Thu hút đầu tư từ khu vực nước ngoài đạt khoảng 656,05 triệu USD, bằng 68,06% so với cùng kỳ, trong đó: cấp mới 28 dự án với tổng vốn đăng ký 343,02 triệu USD. Lũy kế, số dự án FDI còn hiệu lực là 1.545 dự án với số vốn 32,74 tỷ USD. 

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 2.994 doanh nghiệp (tăng 39,6% so với cùng kỳ năm 2021) với tổng vốn đăng ký khoảng 19.801,85 tỷ đồng.

- Công tác lập Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Hiện nay, các Sở Ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực phối hợp cung cấp các thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ  công tác lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho đơn vị tư vấn theo văn bản chỉ đạo số 9012/UBND-THNC ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh.

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được tập trung triển khai thực hiện, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kịp thời hướng dẫn các địa phương xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn; tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành,  đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 với tổng diện tích 2.420,88 ha/2.532 ha, đạt 95,61% (bao gồm diện tích đất dôi dư khu vực dự trữ). 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả, toàn tỉnh hiện có 69/120 xã nông thôn mới nâng cao, 09 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 14 khu dân cư kiểu mẫu được công nhận.

2. Về văn hóa – xã hội; Quốc phòng – an ninh:

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, công tác phòng chống dịch gắn với đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được chú trọng. Trong 8 tháng đầu năm, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 59.711 lượt người, đạt 74,71% kế hoạch. Ban hành 7.155 quyết định cho hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền chi trả cấp thất nghiệp là 222.375,76 triệu đồng. Đến ngày 19/8/2022, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho 2.545 khách hàng vay với số tiền 138,6 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 73,1% kế hoạch; UBND các huyện, thành phố đã phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 29/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ của 2.109 doanh nghiệp với 199.406  lao động với tổng số tiền hỗ trợ là 279,258 tỷ đồng. Tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp TH, THCS và cấp THPT và triển khai hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022-2023.

Bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác phòng chống dịch bệnh khác như: Sốt xuất huyết; Sởi, Tay chân miệng; Sốt rét… được Ngành y tế tập tung triển khai đồng bộ. Tính đến ngày 05/9/2022, tỉnh đã thực hiện tiêm tổng số 8.425.550 liều vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh.  Tỉ lệ bao phủ vắc xin COVID-19 đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng từ 05 tuổi trở lên: Mũi 1 và Mũi 2 xấp xỉ đạt 100%; Mũi 3: 58,16%; Mũi 4: 15,07%.

Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng; quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế được đẩy mạnh; Tỉnh Đồng Nai tiếp và làm việc với Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Champasak do đồng chí TS. Vilayvong Butdakhawm – Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch​ 

 

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​