Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Công khai giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tỉnh Đồng Nai (Số liệu đến ngày 29/6/2023)

     I. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

     1. Kết quả giải ngân tổng thể

     - Vốn ngân sách trung ương là 598,8 tỷ đồng, giải ngân là 169,372 tỷ đồng, đạt 28,29% kế hoạch.

     - Vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 1.336 tỷ đồng, giải ngân là 18,759 tỷ đồng đạt 1,4% kế hoạch.

     - Vốn ngân sách địa phương kế hoạch giao là 10.023,405 tỷ đồng, giải ngân là 1.876,437 tỷ đồng, đạt 18,72% kế hoạch, trong đó:

     + Ngân sách tỉnh: kế hoạch giao là 5.920,505 tỷ đồng, giải ngân là 1.105,244 tỷ đồng, đạt 18,67% kế hoạch

     + Ngân sách huyện: kế hoạch giao là 4.102,9 tỷ đồng, giải ngân là 771,193 tỷ đồng, đạt 18,8% kế hoạch.

     - Nguồn bội chi (trái phiếu chính quyền địa phương) 1.000 tỷ đồng: đang khẩn trương xây dựng đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để trình Bộ Tài chính phê duyệt đề án làm cơ sở phát hành trái phiếu chính quyền địa phương từ nguồn Bội chi năm 2023 để tạo nguồn vốn đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh.

     2. Kết quả giải ngân của từng đơn vị Chủ đầu tư và UBND cấp huyện:

     Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp số liệu giải ngân từ Kho bạc nhà nước tỉnh đối với các nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện như sau:

     a) Vốn ngân sách tỉnh (kể cả vốn trung ương hỗ trợ)​Stt ​​

​Danh mục dự án ​​Tỷ lệ giải ngân
​Tổng tỷ lệ giải ngân (vốn TW và tỉnh)
Vốn ngân sách tỉnh​Vốn ngân sách trung ương
123​​45
1Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai100,00% 100,00%
2Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh Đồng Nai97,10% 
97,10%
3Chi cục Kiểm lâm89,37% 89,37%
4Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai86,80% 86,80%
5Trường Đại học Đồng Nai70,63% 70,63%
6Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai53,63% 53,63%
7Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh40,53%0,00%38,16%
8Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai35,01% 35,01%
9UBND huyện Nhơn Trạch28,54%0,00%26,96%
10UBND thành phố Biên Hoà9,84%42,76%19,08%
11UBND thành phố Long Khánh31,56%1,53%15,08%
12Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao14,23% 14,23%
13Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi13,35% 13,35%
14Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh10,60%15,25%13,34%
15UBND huyện Định Quán12,45% 12,45%
16UBND huyện Cẩm Mỹ8,57% 8,57%
17Công an tỉnh Đồng Nai8,01% 8,01%
18UBND huyện Vĩnh Cửu6,78% 6,78%
19UBND huyện Long Thành6,02% 6,02%
20UBND huyện Thống Nhất3,34% 3,34%
21UBND huyện Xuân Lộc3,05% 3,05%
22UBND huyện Tân Phú0,75% 0,75%
23UBND huyện Trảng Bom0,47% 0,47%
24Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai0,00% 0,00%
25Bộ chỉ huy quân sự tỉnh0,00% 0,00%
26Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi0,00% 0,00%
27Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh0,00% 0,00%
28Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn0,00% 0,00%
29Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư 0,00%0,00%

     b) Kết quả giải ngân vốn ngân sách cấp huyện


SttĐơn vịKế hoạchGiải ngân​Tỷ lệ (%)
 Tổng số4.102.900771.19318,80%
1Huyện Nhơn Trạch 337.673    197.978   58,63%
2Huyện Trảng Bom 338.273    74.976   22,16%
3Huyện Xuân Lộc 296.592    63.668   21,47%
4Huyện Cẩm Mỹ 283.224    60.494   21,36%
5Thành phố Long Khánh 296.124    62.661   21,16%
6Huyện Long Thành 621.729    96.497   15,52%
7Huyện Định Quán 342.006    47.515   13,89%
8Thành phố Biên Hòa 600.867    78.098   13,00%
9Huyện Thống Nhất 346.763    42.142   12,15%
10Huyện Vĩnh Cửu 355.712    33.983   9,55%
11Huyện Tân Phú 283.937    13.181   4,64%

     II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 KÉO DÀI SANG NĂM 2023

     1. Kết quả giải ngân tổng thể

     - Vốn ngân sách trung ương là 133,437 tỷ đồng, giải ngân là 9,775 tỷ đồng, đạt 7,33% kế hoạch.

     - Vốn ngân sách địa phương là 2.641,632 tỷ đồng, giải ngân là 353,756 tỷ đồng, đạt 13,39% kế hoạch, trong đó:

     + Ngân sách tỉnh là 1.320,541 tỷ đồng, giải ngân là 166,334 tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch

    + Ngân sách huyện là 1.321,092 tỷ đồng, giải ngân là 187,422 tỷ đồng, đạt 14,19% kế hoạch.

     2. Kết quả giải ngân của từng đơn vị Chủ đầu tư và UBND cấp huyện:

     Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp số liệu giải ngân từ Kho bạc nhà nước tỉnh đối với các nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện như sau:

     a) Vốn ngân sách tỉnh (kể cả vốn trung ương hỗ trợ)Stt​
Danh mục dự án
Tỷ lệ giải ngân
​​Tổng tỷ lệ giải ngân (vốn TW và tỉnh)
Vốn ngân sách tỉnhVốn ngân sách trung ương
12345
1Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh34,40%98,54%54,06%
2Chi cục Kiểm lâm38,28% 38,28%
3Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh25,66% 25,66%
4Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai7,78% 7,78%
5Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh6,50%3,20%5,41%
6UBND huyện Định Quán4,96% 4,96%
7UBND huyện Vĩnh Cửu2,43% 2,43%
8UBND huyện Xuân Lộc28,80%0,00%2,18%
9UBND huyện Tân Phú0,55% 0,55%
10Báo Đồng Nai0,00% 0,00%
11Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai0,00% 0,00%
12Bộ chỉ huy quân sự tỉnh0,00% 0,00%
13Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi0,00% 0,00%
14Công an tỉnh Đồng Nai0,00% 0,00%
15Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi0,00% 0,00%
16Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai0,00% 0,00%
17Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai0,00% 0,00%
18Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao0,00% 0,00%
19Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai 0,00% 0,00%
20Trường Đại học Đồng Nai0,00% 0,00%
21UBND huyện Cẩm Mỹ0,00% 0,00%
22UBND huyện Long Thành0,00% 0,00%
23UBND huyện Nhơn Trạch0,00% 0,00%
24UBND huyện Thống Nhất0,00% 0,00%
25UBND huyện Trảng Bom0,00% 0,00%
26UBND thành phố Biên Hòa0,00% 0,00%

     b) Kết quả giải ngân vốn ngân sách cấp huyện

SttĐơn vịKế hoạchGiải ngân​Tỷ lệ (%)
 Tổng số 1.321.092  187.422 14,19%
1Huyện Tân Phú124.712   38.09230,54%
2Thành phố Biên Hòa          254.574   60.886   23,92%
3Huyện Vĩnh Cửu
99.036   21.816   22,03%
4Thành phố Long Khánh65.385   11.941   18,26%
5Huyện Thống Nhất131.527   21.564   16,40%
6Huyện Xuân Lộc76.600   11.704   15,28%
7Huyện Cẩm Mỹ77.248   9.239   11,96%
8Huyện Định Quán77.726   3.158   4,06%
9Huyện Long Thành249.284   9.022   3,62%
10Huyện Nhơn Trạch95.000   38.092   0,00%
11Huyện Trảng Bom70.000   60.886   0,00%

 ​


Phòng Đầu thầu thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​