Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Triển khai Nghị quyet số 08/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh

 

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND về việc giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C không phải thu hồi đất thuộc cấp tỉnh quản lý. Theo đó, tại khoản 1 Điều 2 có quy định UBND tỉnh có trách nhiệm triển khai và báo cáo việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án quy định tại Điều 1 Nghị quyết này tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8817/UBND-KTNS ngày 29/7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 2722/SKHĐT-TĐ tham mưu UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh để triển khai thực hiện./.​


Phòng ĐTTĐ&GSĐT

Các tin khác

    There are no items to show in this view.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​