Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Ngày 28/3/2022, Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 05), với mục tiêu nâng cao chất lượng điều hành công tác quản lý của Nhà nước tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường.

Đến năm 2025, Đồng Nai nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số trong cả nước, ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số ở một số lĩnh vực: y tế, giáo dục, giao thông vận tải và logistics, tài chính – ngân hàng, du lịch, nông nghiệp, tài nguyên – môi trường, năng lực, sản xuất công nghiệp… góp phần nâng cao chỉ số Năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số đo lường sự hài lòng của dân (SIPAS), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index). 

Đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai trở thành đô thị thông minh với những đổi mới căn bản, toàn diện về hoạt động quản lý điều hành của bộ máy chính quyền; các ngành, các lĩnh vực được tối ưu, thông minh hóa hướng đến nâng cao trải nghiệm và chất lượng sống của người dân.

Để đạt được các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số;

2. Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh;

3. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số;

4. Phát triển hạ tầng kỹ thuật và dữ liệu phục vụ quá trình chuyển đổi số;

5. Phát triển Chính quyền số;

6. Phát triển kinh tế số;

7. Phát triển xã hội số;

8. Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Nghị quyết này được triển khai, quán triệt đến các Chi bộ, đảng bộ cơ sở và đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

(Đính kèm Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai) Nghị quyêt 05 - TU.pdfNghị quyêt 05 - TU.pdf

Văn phòng sở​


Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​